fbpx

KASVA PARISUHTEESSA

KASVA PARISUHTEESSA -viikonloppu 11.11 - 13.11.2022

Kiitämme sinua mielenkiinnosta tätä viikonloppua ja aihetta kohtaan.

Kerromme alla tiiviisti siitä, mistä näissä viikonlopuissa on kysymys, kenelle viikonloput sopivat ja mitä voit odottaa.

Puhuttelevatko seuraavat asiat sinua?

Retriitinomainen KASVA PARISUHTEESSA viikonloppu tarjoaa sinulle juuri näitä asioita.

Lue lisää, jos haluat tietää mistä on kysymys.

Mitä aiemmat osallistujat kertovat?

”Kiitos Harun ja tiimi! Retriitti antoi työkaluja ja uusia näkökulmia ja auttoi oivaltamaan tärkeitä ja merkityksellisiä asioita parisuhteen parantamiseksi ja tasapainoisen elämän ylläpitämiseksi. Olo retriitin päättyessä on kiitollinen, rauhallinen, luottavainen, utelias, toiveikas, voimaantunut ja inspiroitunut.”
Hanna & Kimmo
”Kokeilemisen arvoinen tapa viettää viikonloppua. Paljon enemmän kotiin viemisiä kuin kaupunki tai kylpyläviikonlopulta. Kysyy rohkeutta, sillä loppuelämä voi muuttua kokolailla onnellisemmaksi tutustuessasi itseesi, kumppaniisi ja parisuhteeseenne. Saat uusia näkökulmia ja työkaluja elämäsi tärkeimpään ja pyhimpään palaseen.”
AIKAISEMPI OSALLISTUJA
”Monella tapaa vahvisti suhdetta sekä itseeni, että pariin. Ihania, syvästi tunteikkaita hetkiä. Oman epätäydellisyyden hyväksymistä itsessä ja toisessakin. Sain enemmän kuin odotin.”
AIKAISEMPI OSALLISTUJA

MISTÄ VIIKONLOPUSSA ON KYSYMYS?

Näiden viikonloppujen tarkoitus on antaa teille ensinnäkin yhdessä ja yksilöinä mahdollisuus ottaa hetki irti arjestanne. Tämä on oman kokemuksemme mukaan säännöllisesti tarpeen parisuhdetta ajatellen, sillä rutinoitumisen voima on suuri ja se vie mukanaan. Etenkin yhdessä asuessa toisesta tulee kuin yksi huonekalu muiden joukossa, jos emme näe aktiivisesti vaivaa suhteen eteen. Sama pätee myös muihin asioihin elämässämme.

Seuraava askeleemme on se, että annamme teille mahdollisuuden kanssakäydä tavalla, joka on irti jokapäiväisestä tavastanne vuorovaikuttaa. Kun toinen kuuntelee toisen jakaessa läsnäolevasti itsestään, huomaatte pian, että ette ole oikeastaan kuunnelleet tai nähneet toisianne tai itseänne arjen keskellä. Näin teille avautuu mahdollisuus yhteyteen.

Käsittelemme viikonlopussa sellaisia jokaisessa parisuhteessa olevia tilanteita ja ilmiöitä, jotka on osattava kohdata oikealla tavalla, mikäli haluamme parisuhteen toimivan riittävällä tavalla. Riittävällä siksi, että mielestämme on epärealistista toivoa enempää. Elämä on osin mukavaa ja osin epämukavaa. Kun osaamme suhtautua tähän 50/50 suhteeseen oikein myös parisuhteessamme, voimme rakentaa realistiselle pohjalle. Haastavat ajat ovat osa ihmiselämää sekä ihmissuhdetta. On tärkeää oppia suhtautumaan haasteisiin oikealla tavalla, jotta opimme elämään niiden läpi onnistuneesti. Sekä yhdessä että erikseen.

Säännöllisiä aiheitamme ovat itsestään vastuun ottaminen, terve erillisyys, toimiva vs. ei toimiva kommunikaatio, sisäisen lapsen reaktiivisuus ja haavojen vaikutus suhteeseen sekä miehen ja naisen rooli sekä sukupuolten erilaisuus. Näiden teemojen ja omien kasvukohtien rehellinen kohtaaminen yhdessä muiden samojen asioiden kanssa painivien kanssa mahdollistaa sen, että voimme kasvaa ihmisinä ja siten kasvaa myös paremmiksi kumppaneiksi toisillemme.

Kokemuksemme mukaan ihmisenä kasvaminen on edellytys sille, että voimme olla hyviä kumppaneita toisillemme. Samanaikaisesti parisuhde on yksi merkittävimpiä apuja ihmisenä kasvamiselle. Jos haluat antaa itsellesi ja suhteellesi paremmat mahdollisuuden voida hyvin ja olet aidosti valmis hieman näkemään vaivaa sen eteen, toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan.

Viikonlopun pääohjaaja Harun Löf sekä Christa Porander, kumppani ja apuohjaaja.

Viikonlopun ennakkohinta on 620€/pariskunta.

Maksatte tässä vaiheessa ilmoittautumista vain viikonlopun sisällön 350€.

Majoitus ja ruokailut (270€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa.

Nyt maksettavan osuuden voitte maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Viikonloppu järjestetään 11.11 – 13.11.2022. Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä. Aloitamme perjantaina kello 10.00 ja päätämme sunnuntaina kello 17.00.

Jos sinulla on kysyttävää, laita meille postia osoitteeseen info@aarolof.fi

Terveisin,
Harun ja Christa

MITÄ VIIKONLOPPU VOI ANTAA?

Näiden viikonloppujen perimmäinen tarkoitus on antaa sinulle ja teille mahdollisuus kasvaa ihmisinä, tuntea itsenne ja toisenne paremmin sekä kasvaa sellaisiksi kumppaneiksi itsellenne ja toisillenne, jonka kanssa voi nauttia elämästä, parisuhteesta ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Kumppaneiksi ei usein tulla tuosta vain, sillä siihen kypsytään ja kasvetaan. Nykypäivänä tosin yhä harvemmin, sillä suunta on yhä enemmän se, että vaihdamme toiseen siinä kohtaa kun olisi tarpeen katsoa haasteita ja itseään uusin silmin sekä kasvaa ihmisenä.

Puhumme viikonlopuissa toisinaan parisuhteesta puutarhana ja osallisista puutarhuri kokelaina. Jotta yhteisen puutarhan hoitamisesta ja vaikeistakin kausista voi selvitä kunnialla, tiettyjen perusperiaatteiden tunteminen ja muutamat työkalut ovat tarpeen. Aivan kuten se hiljainen tieto, jonka meille voi antaa vain ihminen, joka on mennyt vaikeista kohdista itsessään läpi.

Opitte viikonlopussa suhtautumaan itseenne ja toiseen tavalla, joka puhdistaa parisuhteenne ilmapiiriä ja selkeyttää sitä, mikä on kenenkin vastuulla. Opitte myös keskustelemaan siten, että keskustelu selkeyttää asioita ja mahdollistaa kuulluksi sekä nähdyksi tulemisen sen sijaan, että se vain vaikeuttaisi asioita.

Viikonloppu antaa teille mahdollisuuden tutustua toisiinne täysin uudella tavalla. Opitte hyödyntämään viikonlopussa käytettyjä työkaluja sekä tukemaan niillä suhdetta myös jatkossa. Uskomme siihen, että mitä vähemmän meidän täytyy suojautua ja piiloutua toiselta ja itseltämme, sitä rikkaampi elämämme on ja sitä enemmän voimme jakaa toisillemme. Jotta voimme olla tällä tavalla avoimempia, meidän on luotava yhteiset säännöt, jotka tekevät siitä turvallista. Jos turvaa ja luottamusta ei ole, tämä ei ole mahdollista.

Saatte kuulla vertaisten tarinoita. Yhteisten haasteiden rehellinen jakaminen on kuin balsamia niille haavoille, jotka syntyvät siitä kun koemme epäonnistuvamme miehinä, naisina ja kumppaneina. Mitä rehellisempiä voimme olla ihmisyydestämme, sitä helpompaa meidän on kokea myötätuntoa ja ymmärrystä itseämme ja kumppaniamme kohtaan. Sanotaan, että myötätunto on kahden ihmisen välillä olevan rakkauden korkein muoto.

Luvassa on nauruun purskahtamisia, turvallista haavoittuvana olemista, kuulluksi tulemista, jaettua iloa ja innostusta sekä tilanteita, jotka voit kokea haastavaksi – kuten käy aina kun haluamme kasvaa.

Kasvu edellyttää välillä epämukavuusalueelle astumista ja viikonlopussa saat huomata, että kaikista antoisimmat kokemukset, vaikkapa rakkaus ja intohimo, ovat niitä, joiden äärellä olemme haavoittuvaisimpia. Mikäli kohtaatte haasteita viikonlopun aikana, saatte mahdollisuuden myös
katsoa näitä asioita ohjaajan ja ryhmän tuen kanssa.

MIKSI TULLA MUKAAN?

Kahden ihmisen on hyödyllistä lähteä pois tutusta ympäristöstä ja istua alas, sopivan etäälle toisistaan, jotta voi todella nähdä toisen ja tulla itse nähdyksi. Intohimo ja rakkaus parisuhteessa ovat luonnollinen seuraus sille, että kohtelemme kahden ihmisen välistä yhteyttä oikein.

Tämä viikonloppu on sitä varten, että paitsi kohtelemme tuota yhteyttä siten kuin se ansaitsee tulla kohdelluksi, myös opimme toistamaan ne asiat arjessa, joita rakkaus ja intohimo edellyttävät.

Meidän täytyy istua tarpeeksi etäälle aluksi. Kuitenkin sellaisella etäisyydellä, että näemme ja kuulemme toisemme. Jos olemme liian lähellä, emme kuule emmekä näe. Itseasiassa emme usein edes huomaa kuka toinen on tai kuka itse olemme juuri nyt, kun olemme liian lähellä ja arjen melskeen keskellä.

Siksi pysähdymme, istumme etäälle ja katsomme toisiamme. Te katsotte toisianne ja siinä samalla itseänne. Sillä juuri itseäsi sinun on katsottava, jos haluat, että sinulla on jotain annettavaa toiselle ja toivot, että sinussa sekä kumppanissa voi herätä sekä rakkautta että intohimoa.

Kun olet kosketuksissa sen kanssa mitä on tässä ja nyt, olet elävä ja tuore. Sen myötä olet luonnostaan mielenkiintoinen myös toiselle. Joskus myös pelottava, sillä pelkäämme toisinaan olla kosketuksissa muuttuvan itsemme kanssa.

Tuon muuttuvan ja avoimen itsemme antaminen toiselle on rakkautta. Juuri tuon muuttuvan itsemme hyväksytyksi ja arvostetuksi tuleminen synnyttää kahden ihmisen välille rakastavan yhteyden.

Terve etäisyys ja toisen muuttuvan itsen kunnioittaminen tuovat suhteeseen hyvälaatuista erillisyyttä. Erillisinä tajuamme, ettemme voi koskaan tuntea toista täysin mutta voimme tutustua yhdessä toisiimme ikuisesti. Tämä on yksi keskeinen tekijä intohimon säilymiselle.

Rutiinit, turva, mukavuus ja helppous ovat tärkeitä elementtejä parisuhteessa. Rakkaus ja intohimo vaativat kuitenkin muutakin: kunnioitusta, arvostusta, tilaa ja kohtaamista. Rohkeutta sekä uskallusta jakaa toiselle oma ja usein itsellekin tuntematon itsensä. Kuten myös uskallusta ottaa toinen vastaan muuttuvana itsenään.

Viikonlopussa saatte ohjatusti rentoutua harjoitusten ja tiedollisten opetusten avulla parantamaan ymmärrystänne sekä yhteyttänne. Saatte toistuvasti tulla toistenne kohtaamaksi ja tutustua paitsi toiseen muuttuvana ihmisenä myös itseenne muuttuvana ihmisenä.

KENELLE VIIKONLOPPU SOPII?

Viikonloppu on tarkoitettu pariskunnille.

Teidän kannattaa tulla mukaan, mikäli seuraavat tilanteet kuvaavat teitä:

Pidämme kolmea kriteeriä tärkeänä osallistumista ajatellen:

KENELLE VIIKONLOPPU EI SOVI?

OMIA KOKEMUKSIANI PARISUHTEESTA

Aikuinen rakkaus on eri asia kuin se, jonka aiemmin luulin olevan rakkautta. Luulin, että rakkaus on polttavia liekkejä ja sitä, että toiveeni täyttyvät, rinnallani on ihmeellinen olento ja minä olen mitä mahtavin mies. Kun on muutaman kerran pettynyt siihen, miten tämä mielikuva romahtaa ja kokeillut josko seuraava kanssa tämä tuli kestäisi pidempään, on alkanut huomata, että hiillos on liekkejä tärkeämpi. Kun alkuliekit sammuvat, on opeteltava puhaltamaan hiillokseen happea ja lisättävä sinne silloin tällöin muutaman kalikka. Kun opettelemme tekemään näin, opimme ravitsemaan aikuista rakkautta. Rakkautta, joka on itsenäisempää ja vähemmän dramaattisempaa kuin juhannuskokko. Mutta sitäkin voimakkaampaa, syvempää ja rakastamisen taitoja kasvattavampaa. Kun sen äärelle löytää, alkaa ymmärtää mikä voima aidossa sitoutumisessa on.

Yksi tärkeimmistä asioista on kommunikaatio. Se, että osaan jakaa itsestäni ja samalla olla tietoinen siitä mitä ja miten puhua. On tärkeää jakaa mutta kaikkea ei kannata jakaa. Vaikeista asioista on puhuttava mutta sille on oikea hetki ja oikea tapa. Kysymisen jalo taito on pakko
opetella sillä olettaminen on yksi suurimmista ongelmista.

Toiselle on annettava aikaa. Samalla minun on tärkeää osata olla rehellinen siitä mitä haluan ja tarvitsen. Välillä tämä välimaasto on vaikea. Miten olla vaatimatta toiselta ja silti olla avoin omista tarpeistaan? Kukaan ei ole velvollinen antamaan minulle sitä mitä kaipaan. Olemme yhdessä siksi, että valitsemme niin tänäänkin, emme siksi, että toinen olisi väline tarpeilleni. Opettelen huolehtimaan omista tarpeistani, antaen toiselle silti myös mahdollisuuden osallistua siihen.

Viimeisenä ja yhtenä tärkeimmistä asioista haluan mainita sen, että ihmisluontoni ei luontojaan halua nähdä asioita tuoreesti. Se pyrkii kaikin mahdollisin tavoin mukavuuteen ja siihen, että asiat toimisivat automaatilla. Tämä on yksi suurimmista haasteista parisuhteessa. Minun on säännöllisesti otettava aikaa sille, että aktiivisesti pyrin tutustumaan sekä itseeni että toiseen. Selkeät roolit ja asioiden toimivuus ovat tärkeä asia. Samalla juuri ne tappavat sen rakkauden, jota kaipaamme kahden ihmisen välille.

Olet lämpimästi tervetullut harjoittelemaan mainitsemiani asioita yhdessä minun ja toisten kanssa.

– Harun Löf, viikonlopun pääohjaaja

(Huom! Majoitus ja ruokailut (270€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa.)

KUVAUS VIIKONLOPUN KULUSTA:

Jos läsnäolo ja toisen ihmisen kohtaaminen ovat sinulle teemoina vieraampia, lue alla oleva teksti.

Kuvaus auttaa saamaan paremman kosketuksen siihen, mistä viikonlopussa on kysymys.

Kyse on itsensä ja toisen kohtaamisesta. Tälle pohjalle rakkaus ja intohimo rakentuvat.

Saavut viikonloppuun kumppanisi kanssa:

Ensimmäinen opetustuokiomme kertoo sinulle seuraavan: voidaksemme jakaa itsestämme toiselle ja siten kokea yhteyttä, meidän täytyy olla kosketuksissa siihen, mitä meissä tapahtuu.

Aloitamme siitä, että istumme toisen edessä ja toisen kuunnellessa opettelemme kertomaan ääneen siitä, mitä meissä itsessämme tapahtuu. Mitä mielessämme tapahtuu, mitä tunnemme ja mitä aistimme. Myös siitä miten kenties koemme levottomuutta sen suhteen, että olemme toisen edessä tällä tavalla näkyvillä. Ehkä huomaamme, ettemme osaa tai halua olla toisen edessä.

Moni meistä ajattelee, että osaamme kyllä kertoa itsestämme. Kuvatun kaltaisia harjoituksia tehdessä saatamme kuitenkin huomata, ettemme itseasiassa osaa sitä kovinkaan hyvin. Saatamme käyttäytyä torjuvasti, mutta hankalampaa onkin tunnistaa, että olemme torjuvia. Saatamme kaivata jotain, mutta sen kertomisen sijaan yritämme saada kumppaniltamme jotain tai paheksumme sitä, että emme saa haluamaamme. Saatamme ajatella ja analysoida jotain ääneen, mutta meiltä menee ohi se, mitä meissä tunnetasolla tapahtuu.

Ensimmäisen 24h aikana:

Saatat olla hämmentynyt ja ihmetellä, että mihin oikein tulitkaan. Saattaa tuntua epämukavalta olla tällä tavalla esillä toisen edessä harjoituksia tehdessä. Tämän piti olla mukava parisuhde -kurssi, joka lisää intohimoa ja rakkautta. Kenties ajattelit, että saat purkaa paineita toisen kanssa seksin muodossa tai ehkä toinen osapuoli viimein pyytää anteeksi niitä asioita, joita hän on sanonut.

Sen sijaan sinua kehoitetaankin harjoittamaan läsnäoloa ja kertomaan toiselle itsestäsi ilman, että hän ottaa kantaa. Sen jälkeen sinua pyydetään kuuntelemaan toista kun hän paljastaa sinulle jotain siitä, mitä hänessä tapahtuu.

Kun maltat pysyä mukana:

Alat huomata, että harjoituksia tehdessä tulet tietoisemmaksi siitä, että ette oikeastaan ole kohdanneet niin paljoa arjessa kuin olisitte voineet. Oikeastaan muistat vasta nyt tullessasi nähdyksi ja kuulluksi, että mitä kohtaaminen oikeasti tarkoittaa. Huomaat, että toisessa on asioita, jotka ovat sinulle uusia ja tunnet itsekin tunteita, jotka ovat olleet arjessa hieman sivummalla. Tiesit, että olit esimerkiksi jollain tapaa etäinen tai tunsit kaipuuta mutta et tajunnut mistä on kyse ennen kuin viikonlopun toisena iltana kerrot toiselle ja samalla itsellesi siitä, mitä sisällä koet.

Kun sinä ja kumppanisi kohtaatte tällä tavalla toistuvasti viikonlopun aikana ja harjoitukset takaavat sen, että ette pääse keskeyttämään toisianne, alatte jälleen tutustua toisiinne. Huomaat, että sinulla on ollut paljon odotuksia toista kohtaan. Kun luovumme odotuksista ja päästämme irti siitä lapsenomaisesta käsityksestä, että toisen ihmisen kuuluisi antaa meille jotain mitä kaipaamme, voimme alkaa jälleen kunnioittaa toisiamme ja kokea kiinnostusta toisiamme kohtaan. Ehkä hymyilette toisillenne uudella tavalla. Tavalla, joka muistuttaa nuoruuden ihastumisen hymystä. Tulette nähdyksi ja kuulluksi.

Kun viikonloppu alkaa olla lopuillaan:

Alatte molemmat ymmärtää oman kokemuksenne ja opetusten kautta sen, että hyvinvointi parisuhteessa on riippuvaista siitä, että kaksi ihmistä pysyvät terveellä tavalla erillisinä, kantavat vastuun itsestään ja ovat valmiita jakamaan itsestään ja tarpeistaan toiselle ilman odotuksia siitä, että saamme jotain takaisin. Nämä kolme elementtiä vaaditaan siihen, että suhde vankistuu rakkaudessa ja intohimo syttyy yhä uudelleen, muuttaen elämän varrella muotoaan luonnollisesti.

Kun olemme valmiit tutustumaan toiseen yhä uudelleen ja paljastamaan myös muuttuvan itsemme toiselle, mielenkiinto ja intohimo kukoistavat suhteessa. Kun kannamme vastuun itsestämme, emme koskaan joudu tilanteeseen, jossa toinen on syypää siihen mitä koemme tai emme saa kokea. Kun olemme terveellä tavalla erillisiä toisesta mutta myös kykeneviä avautumaan yhteydelle, voimme kokea mitä on kypsällä tavalla olla suhteessa toisen erillisen ihmisen kanssa.

Viikonlopusta lähtiessäsi:

Sinulla on työkalut, joilla edesauttaa alkanutta muutosta arjessa. Koet iloa siitä, että tulit, vaikka viikonloppu haastoi sinua monessa kohtaa. Olet tajunnut jotain uutta parisuhteestasi mutta samalla ymmärrät, että oppimasi asiat pätevät kaikkiin muihinkin ihmissuhteisiisi.

Päällimmäisenä kasvoillasi näkyy pieni hymynkare sen vuoksi, että parisuhteenne tuntuu jälleen joltain, joka tukee teitä ihmisinä ja jossa voitte olla paitsi toistenne rakastajia, myös ystäviä ja kumppaneita tällä entistä mielenkiintoisemmalta tuntuvalla matkalla.

Toivomme, että tämä selkeyttää sinulle viikonlopun kulkua. Teemme siellä täällä kevyitä kehollisia harjoituksia tukeaksemme hyvinvointia ja läsnäoloa. Käsittelemme viikonlopuissa myös sellaisia aiheita kuten sisäisen lapsen vaikutus parisuhteeseen, miehen ja naisen roolit sekä kypsä kumppanuus.

Kuka on Harun Löf?

Saatan olla sinulle ennestään tuttu esimerkiksi verkkokurssien, kirjani tai Hidasta elämää-kirjoituksieni kautta

Toimin ammatikseni henkistä opetusta ja koulutusta tarjoavan KASVUN ALUSTAN pääopettajana.

Työni tarkoitus on auttaa ihmisiä ympärilläni (myös itseäni), tuntemaan itsensä ja ymmärtämään mikä rikkaus sen oppimismatkan takana on.

KOULUTUKSIA, JOITA OLEN KÄYNYT VUOSIEN VARRELLA:

• Myynnin ammattitutkinto (Suomen liikemiesten kauppaopisto)
• Ratkaisukeskeinen -valmentaja (Robbins-Madanes)
• LCF -lifecoach (Valmentamo)
• Kiinalaisen lääketieteen (tuina, akupunktio) opintoja vuosina 2008-2011
• SFT energiahoitaja sekä Reiki hoitaja
• Miesryhmäohjaaja (Miessakit ry)
• Tantric Lifecoach (Shanti Limnell, Awareness therapy)
• Kundaliinijooga -opettaja (KRI)
• Vapaa tie -valmentaja (Kehto -koulu)
• Working with people -training (workingwithpeopletrainings.com)
• Diamond approach -oppilas (www.diamondapproach.org)
• Kristillisen mystiikan oppilas
• Suufilaisuuteen vihkimyksen saanut (www.sufiway.eu) oppilas

TYÖHISTORIANI:

• Telemarkkinointiyhtiön toimitusjohtaja 2006-2008 sekä toinen omistaja vuoteen 2011 saakka
• Kiinalaisen lääketieteen harjoittaja 2009-2011
• Hyvinvointi ja itsetuntemus bloggaaja 2009 –>
• Luennoitsija alkaen vuodesta 2009 –>
• Raakaravinto kouluttaja 2010-2012
• Hidasta elämää -sivuston ensimmäisiä kirjoittajia 2011 –>
• Ratkaisukeskeinen valmennus sekä kurssit vuosina 2011-2013
• Suomen ensimmäisen hyvinvointia käsittelevän verkkokurssin (Täyttä elämää Nyt) järjestäjä vuonna 2013
• Henkinen valmentaja vuodesta 2013 alkaen.
• Kaksivuotisen Inhimillinen tie -koulutusohjelman ohjaaja vuosina 2013-2019.
• KASVU RETRIITTIEN opettaja vuodesta 2015 alkaen.
• Henkisen enneagrammin opettaja vuodesta 2016 alkaen.
• Rohkea elämä -7 askelta todelliseen muutoksen kirjan julkaisu joulukuussa 2018.
• KASVA PARISUHTEESSA viikonloppujen opettaja 2019 alkaen
• KASVU VERKOSSA -verkkokurssien ohjaaja keväästä 2019 alkaen.
• KASVU ALUSTAN PERUSTAJA JA PÄÄOPETTAJA vuodesta 2021 alkaen.
• KASVUN AMMATTILAISTEN kouluttaja vuodesta 2021 alkaen.

Haastatteluni Yle Puheessa – Tiina Lundbergin huoltamo -ohjelmassa:

Kun pohdit ihmissuhteidesi tilaa, on hyödyllistä katsoa itseään – miten minä toimin, mitkä tunteet ohjaavat käytöstäni? Tätä samaa viestiä kerron Yle Puheen Tiina Lundbergin huoltamolla, vuorovaikutustaitojen kouluttaja Nina Mansikan kanssa.

Kuuntele haastatteluni: https://areena.yle.fi/audio/1-50167903

Hyvän Parisuhteen Peruspilarit -webinaari:

Katso webinaari: https://www.youtube.com/watch?v=uZ7wLsNATUA

LISÄTIETOA:

MISSÄ VIIKONLOPPU JÄRJESTETÄÄN?

Viikonloppu järjestetään 11.11 – 13.11.2022. Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Aloitamme perjantaina kello 10.00 ja päätämme sunnuntaina kello 17.00.

MITÄ VIIKONLOPPU MAKSAA?

Jos sinulla on kysyttävää, voit laittaa meille viestiä osoitteeseen info@aarolof.fi

Terveisin,
Harun ja Christa

(Huom! Majoitus ja ruokailut (270€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa.)

Viikonlopun ennakkohinta on 620€/pariskunta.

Maksatte tässä vaiheessa ilmoittautumista vain viikonlopun sisällön (riippuen ajankohdasta  350€).

Majoitus ja ruokailut (270€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa.

Nyt maksettavan osuuden voitte maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Usein kysytyt kysymykset:

25-65 välillä yleensä. Miehiä ja naisia. Suurin osa osallistujista on keski-ikäisiä. Monipuolinen kirjo Ihmisiä eri suunnilta Suomea.

Molemmat ovat mahdollisia. Löydät maksuvaihtoehdot kurssin varaamisen yhteydestä.

Ette tarvitse aiempaa kokemusta tai mitään erityisiä taitoja. Riittää, että olette kiinnostuneita itsestänne ja toisistanne. Saatte selkeät ohjeet ja opastusta jokaiseen osaan retriittiä.

Mikään ei ole pakollista vaan vapaaehtoista. Olette itse vastuussa siitä miten otatte osaa ja ammennatte sisällöstä. Haluan painottaa sitä, että retriitti on teitä varten eikä toisinpäin. Ohjelma, sisältö ja harjoitukset on kuitenkin suunniteltu niin, että saisitte retriitistä mahdollisimman suuren hyödyn.

Osallistujia on ympäri Suomen vaikkakin iso osa tulee Etelä-Suomesta. Saat ilmottautuessasi linkin ryhmään, jossa voit sopia yhdessä matkustamisesta toisten kanssa. Sivuilla on myös ohjeet siitä, miten pääset näppärimmin paikalle julkisilla.

Majoitus tapahtuu oletuksena 2-4 hengen huoneissa 1 pariskunta/huone. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte kertoa omista toiveistanne majoituksen, nukkumisen ja ruokailujen suhteen

Jos rahatilanteesi on heikko, sinun kannattaa kysyä asiasta henkilökohtaisesti ja kertoa tilanteestasi. Olemme pyrkineet siihen, että hinnat olisivat vertailussa edullisemmasta päästä.

Mikäli perut retriitin enemmän kuin 14 vrk ennen sen alkua, palautamme sinulle osallistumismaksusi, josta on vähennetty 50€ kulujen kattamiseksi.

Mikäli perut retriitin alle 14 vrk ennen sen alkua, palautamme osallistumismaksusi, josta on vähennetty 50€ kulujen kattamiseksi, mikäli toimitat meille todistuksen sairaudesta tai muusta sinusta riippumattomasta syystä. Muussa tapauksessa emme tee palautusta.

Aiheet, joita tutkimme ja harjoitukset, joita teemme ovat lähtöisin valmennusmenetelmistä, terapeuttisista suuntauksista, henkisistä perinteistä ja uskonnoista. Käytämme niitä hyödyksemme velvoittamatta mihinkään uskomuksiin.

Kyllä. Sitoudumme yhdessä luottamuksellisuuteen ja kirjoitamme asiasta retriitin aluksi myös kirjallisen sopimuksen. Haluamme luoda luottamuksellisen tilan, jossa voitte rentoutua olemaan ja löytämään.

Tietysti. Vaikka osaisitte jo kaiken mitä käsittelemme, viikonloppu on tilaisuus harjoittaa ja syventää taitoja, joita rakastava ja intohimoinen suhde edellyttää. Mitä enemmän olette kykeneviä ammentamaan viikonlopun sisällöstä itsellenne ja toisillenne itsestänne, sitä enemmän saatte.

Kyllä ja ei. Viikonloppu ei sisällä kahdenkeskistä aikaa, mutta työskentelen kanssasi henk.koht. oppituokioiden yhteydessä ja ehdimme keskustella vapaiden tuokioiden keskellä.

Työskentely on vääjäämättä terapeuttista koska olemme tekemisissä ihmisyyteen liittyvien asioiden kanssa. Saatte tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Emme kuitenkaan tee terapiaa eikä retriitti ole tarkoitettu niille, jotka kokevat ensisijaisesti tarvitsevansa terapiaa/parisuhdeterapiaa. Opettelemme taitoja, jotka auttavat suhdetta ja tietä ihmisinä kukoistamaan mutta emme ole ensisijaisesti ratkaisemassa ongelmatilanteita.

Aloitamme lempeällä ja herättelevällä aamuharjoituksella seitsemän aikaan aamulla, jonka jälkeen on aamiainen. Tämän jälkeen päivä etenee rennosti ruokailujen yhteydessä toteutuvien vapaiden tuokioiden ja ohjattujen yhteistapaamisten välillä.

(Huom! Majoitus ja ruokailut (270€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa.)