fbpx

KASVU RETRIITTI

KASVU RETRIITTI 1.12. - 5.12.2021

Terve ja kiitos mielenkiinnostasi retriittiä kohtaan. Kerromme sinulle alla tiiviisti siitä, mistä retriiteissä on kyse, mitä ne voivat sinulle antaa ja kenelle ne sopivat.

RETRIITIN AIHE

Jokaisen retriitin aiheena ovat  vapautuminen historian synnyttämästä minuudesta, minuuden eheyttäminen sekä yhteyden rakentaminen menettämäämme itseen ja sen eri laatuihin (piirteisiin). Keskitymme jokaisella retriitillä kuitenkin yhteen aiheeseen. 

Psykologisen kehityksesi myötä sinulle on kehittynyt historialle perustuva minuus. Tämän minuuden kehittyminen tapahtuu samanaikaisesti kun menetät kosketuksen itseesi, esenssiisi. Tällä menetetyllä itsellä on lukuisia ilmenemismuotoja, laatuja, joihin luomme yhteyden retriiteillä.

JOULUKUUN RETRIITIN AIHEENA OVAT MYÖTÄTUNTO JA RAKASTAVA HYVÄNTAHTOISUUS. KUTSUMME TÄTÄ LAATUA VIHREÄKSI.
 
Tutkimme miten vihreä, eli myötätunto, herkkä sensitiivisyys ja empatia ovat olleet läsnä kasvu ympäristössämme. Oliko tämä laatu läsnä vanhemmissamme ja jos, missä määrin? Olemme säilyttäneet yhteyden tähän osaan itseämme, juuri siinä määrin kuin se on tullut nähdyksi ja se on saanut tukea ympäristöltä.

Myötätunto, rakastava hyväntahtoisuus, on edellytys sille, että tulemme aidosti nähdyksi ja ymmärretyksi. Se, että meitä ei ole nähty ja ymmärretty sydämellä, on haavoittanut meitä. Jotta voimme vallata oman sydämme takaisin, meidän on tärkeää antaa myös tälle haavoittuneisuudelle tilaa. Siihen tarvitsemme myötätunnon tuoman pehmeyden.

Kun myötätunto ei ole meissä läsnä, me olemme joko valheellisesti ymmärtäväisiä (sentimentaalisuus) tai jollain tapaa kovia sydämessämme. Yksi suuri syy ihmisten väliseen hankaluuteen on se, ettemme kykene näkemään toista tai itseämme sydämellä. Emme voi olla avoimia sille mitä tunnemme, koska pelkäämme kipua ja olemme kovettuneet.

Ilman myötätuntoa, emme voi edetä KASVUN matkalla tai nauttia antoisista ihmissuhteista. Ilman sitä, ihmisyydellemme ei ole tilaa.
 
Retriitti on mahdollisuus tutustua siihen minääsi, jonka historia on synnyttänyt ja auttaa sinua vapautumaan siitä. Saat pääsyn sellaisiin voimavaroihin, jotka olet tietämättäsi piilottanut itseltäsi kehityksesi myötä.

MITÄ OSALLISTUJAT KERTOVAT RETRIITISTÄ?

"Aaro osaa tuoda lempeästi ja rehellisen suorasti näkyväksi kaiken onnelliseen ja vastuulliseen elämään tarvittavan. Kun kaikki sinussa saa olla, voit rentoutua ja aloittaa tutkimusmatkasi.

Omalle matkalleni olen saanut arvokkaita työkaluja ja mikä tärkeintä, Aaron esimerkin kautta luvan katsoa ja kuulla itseäni rehellisesti ja rakkaudellisesti. En voi verrata työskentelyä Aaron kanssa mihinkään aiempiin käymiini koulutuksiin, en edes psykoterapiakoulutukseeni, sillä niistä on aina puuttunut jotain.

Aaron tavassa olla ja työskennellä se ei onneksi puutu, vaan on vahvasti läsnä: kyky ymmärtää ihmistä niin kokonaisvaltaisesti, että et kerta kaikkiaan halua enää jatkaa elämääsi kulkien unessa, vailla todellista tarkoitusta ja vapautta."
Johanna, psykologi & psykoterapeutti
”Ennen retriittejä suoritin elämää. Retriittien myötä olen saanut työkaluja ja löytänyt itsestäni resursseja joiden avulla olen uskaltanut pysähtyä itseni ja oman kokemuksen äärelle. Rohkeutta kohdata sellaisia asioita ja kokemuksia jotka olen aikaisemmin sivuttanut. Sen myötä elämästä on tullut värikkäämpää, tunteikkaampaa ja läsnäolevampaa. Elämää, joka tuntuu elämältä.”
Osallistuja
”Olen saanut retriiteillä kokemuksia, jotka ovat suoraan vaikuttaneet vuorovaikutustilanteisiin erilaisten ihmisten kanssa. Koen että monet toimintamallini ovat tulleet "tilavammaksi" tai jopa kokonaan kadonneet. Tilasta käsin on helpompi tarkkailla toimintaani ja pysyä läsnä sille mitä tapahtuu.”
Osallistuja

MISTÄ RETRIITISSÄ ON KYSE?

Näiden retriittien tarkoitus on antaa sinulle mahdollisuus tutustua siihen minääsi, jonka historia on synnyttänyt ja auttaa sinua vapautumaan siitä. Tästä sinun on mahdollista jatkaa itsetuntemuksesi syventämistä tai vain nauttia niistä mahdollisuuksista, joita vapautuminen tuo mukanaan. Retriitit myös antavat sinulle pääsyn sellaisiin voimavaroihin, jotka ovat tietämättäsi piilossa itseltäsi.

Voit osallistua yhdelle retriitille ja hyötyä sen annista tai voit päättää tuloksia saadessasi jatkaa niiden mahdollistamalla kasvu polulla, jota kutsumme KASVU OHJELMAKSI.

Tiivistetysti retriitin työskentelyssä on kyse seuraavasta:

Menetämme kehityksemme myötä kosketuksemme siihen mitä kutsutaan todelliseksi itseksemme. Tämän myötä sisällemme jää tyhjiö (riittämättömyys, huonous, voimattomuus), jota pyrimme kukin täyttämään erinäisillä ulkopuolelta tulevilla asioilla (rakkaus, menestys, huomio, hyväksyntä).

Samalla kun menetimme todellisen identiteettimme, omaksuimme myös erilaisia kuvia ja käsityksiä siitä, millaisia olemme ja millaisia meidän pitäisi olla. Nämä käsitykset täyttävät menetetyn itsemme virkaa, pitävät meitä pienenä ja antavat meille käsityksen siitä, mitä voimme tehdä, jotta saamme sen mikä meiltä puuttuu. Tyhjiö ei kuitenkaan koskaan tule täyttymään tällä tavoin.

Työmme on palauttaa kosketus siihen itseemme, jonka olemme menettäneet ja niihin todellisen itsemme ilmentymiin, joita yritämme etsiä ulkopuoleltamme (rakkaus, ilo, luottamus, turva) ja jollaisiksi yritämme tulla (vahva, viisas, voimakas, kaunis, vaikuttava).

Retriiteillä tehtävät työ on psykologisesti eheyttävää, syvällistä itsetuntemusta synnyttävää ja konkreettisesti elämänlaatuamme parantavaa. Emme opiskele asioita vain tiedollisesti vaan astumme retriitille osallistuessamme siihen muutokseen, jossa vapaudumme ja voimavaramme sekä itsetuntemuksemme alkavat kasvaa.

Saat vahvistua, murtautua ulos kuorestasi, levittää siipesi ja nousta lopulta lentoon.

MITÄ RETRIITTI VOI ANTAA?

Perimmäinen tarkoitus retriiteille on tarjota sinulle mahdollisuus oppia tuntemaan todellinen itsesi. Tämä itse on monelle meistä kuitenkin abstrakti asia. Siksi haluamme myös kertoa niistä nopeammin avautuvista ja helpommin ymmärrettävistä hyödyistä, joita työskentelyllä on.

Yksi isoimmista hyödyistä syntyy sen kautta, että alat nähdä minäsi selkeämmin. Sen mitä ajattelet itsestäsi ja toisista. Sen miten koet itsesi ja toiset. Sen miten toimit ja mistä toimintasi kumpuaa. Kun silmäsi avautuvat sille mitä et aiemmin nähnyt, alat nähdä uusia mahdollisuuksia elämässäsi ja ymmärtää elämääsi. Ihmissuhteitasi, työtäsi, menneisyyttäsi, uskomuksiasi. Sinulla on paljon suurempi vaikutus asioihin kuin uskot.

Menneisyyden kokemukset ja niihin liittyvä kipu ovat asia, jota moni ihminen kantaa mukanaan enemmän kuin ymmärrämmekään. Se, että työskentelet näiden kokemusten parissa ja avaat solmuja, jotka ovat minuutesi ytimessä, vapauttaa sinua tavalla, jota et osaa nähdä etukäteen. Tiettyjen asioiden välttely ja samalla pyrkiminen johonkin suuntaan alkaa hellittää otettaan sinusta ja huomaat miten sinun on helpompi vai olla. Solmut pitävät sisällään ison määrän energiaa, joka vapautuu käyttöösi.

Kasvava ymmärrys minuudestasi avaa sinulle sitä kuinka mekaanisesti elämämme yleisesti tapahtuu. Mekaanisuudesta tietoiseen elämiseen astuminen on pitkä ja antoisa polku. Saat mahdollisuuden alkaa integroimaan tätä tietoisuutta osaksi elämääsi ja huomaat myös, että se on ainoa tapa tuoda retriittien työskentely rikastuttamaan jokapäiväistä elämääsi.

Historian muodostamat ja elämämme vahvistamat käsitykset itsestämme tietynlaisena vaikuttavat meihin enemmän kuin ymmärrämme. Ne suojelevat meitä ja antavat meille identiteetin mutta ne myös varastavat energiaamme ja tietoisuuttamme. Kun alat nähdä sen millä tavoin käsityksesi käsitykset estävät sinua kokemasta iloa, voimaa, eläväisyyttä, viisautta, täyttymystä ja kauneutta, elämäsi alkaa rikastua ja avartua uudella tavalla.

Kaikki tapaamamme ihmiset kokevat sisällään jonkinlaisia tyhjiöitä, vaikka emme kaikki niistä puhukaan. Tunnemme nämä tyhjiöt esimerkiksi yksinäisyytenä, riittämättömyytenä, voimattomuutena, viallisuutena, epävarmuutena, arvottomuutena, tietämättömyytenä tai epämääräisenä vajavuutena. Yksi työmme hyödyistä on se, että tavoitamme luontaiset voimavaramme ja meidän on helpompi lähestyä tyhjiöitä. Sen myötä alamme pienin askelin täyttyä sisältä käsin ja näin tyhjiöiden täyttäminen ja niiden pakeneminen menettää otteen elämästämme.

KASVU RETRIITTIEN tarkoitus on auttaa sinua astumaan vapauteen ja palauttamaan luontaiset voimavarasi sinulle. Sellaiset kuten vahvuus, rento itsevarmuus ja sisäinen tuki, ilo, voima, myötätunto ja perus luottamus.

Näet historiasi synnyttämän minuuden yhä selkeämmin ja opit erottamaan sen itsestäsi. Opit pitämään huolta minuutesi ytimessä olevasta pienestä lapsesta, joka vailla tietoista aikuista ohjaa elämääsi enemmän kuin arvaatkaan. Näin otat elämäsi ohjakset omiin käsiisi.

Kasvat todellista itseäsi autenttisemmin ilmentäväksi itsenäiseksi persoonaksi ja olet valmis astumaan elämässäsi uuteen vaiheeseen.

Retriitin ennakkohinta on 640€ paikan päällä, sisältäen täyshoidon viidelle päivälle tai vaihtoehtoisesti 420€ etänä.  Ennakkohinta on voimassa 7.11 saakka.

HUOM! Paikkoja on rajallinen määrä!

Maksat tässä vaiheessa ilmoittautumista vain opetuksen osuuden 420€. Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä niiden osalta, jotka kokoontuvat sinne fyysisesti.

Voit osallistua retriitille paikan päällä Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä. Tai kotoasi käsin tietokoneen/puhelimen välityksellä. Valitessasi osallistumisen verkon kautta saat selkeät ohjeet osallistumiseen ja pääset osallistumaan koko ohjelmaan.

Retriitti alkaa 1.12.2021 kello 10.00 ja päättyy 5.12 kello 17.00.

Jos sinun on tarpeen kysyä jotain ennen päätöstä, laita minulle postia osoitteeseen info@aarolof.fi

MITÄ RETRIITEILLÄ TEHDÄÄN?

Retriitit muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen niistä koostuu tiedollisista opetuksista ja opetusten aiheiden konkretisoinnista erilaisin harjoituksin. Toinen kokonaisuus on terapeuttinen työskentely, jota teemme opettajan kanssa erilaisissa kokoonpanoissa. Kolmas kokonaisuus muodostuu erilaisista kehollisista ja läsnäoloa syventävistä harjoitteista.

Aloitamme päivät tyypillisesti hiljentymisellä. Tyypillinen päivä sisältää kolme ruokailua. Opetus sessioita on yleensä kaksi ja sen lisäksi osalla osallistujista on kunakin päivänä henkilökohtaisempaa työskentelyä opettajan ja pienen ryhmän kanssa. Parina päivänä on myös mahdollisuus saunoa. Vapaata aikaa on myös sisällön sulattelulle sekä lepäämiselle. Löydät esimerkin ohjelmasta sivun alla olevista usein kysytyistä kysymyksistä.

TYÖSKENTELYMME KAKSI PUOLTA

Jotta voimme lentää, meillä täytyy olla kaksi siipeä. Toisen niistä joudumme kasvattamaan ja toinen niistä täytyy eheyttää, jotta sillä voi lentää.

Ensimmäinen siipi on se mitä kutsumme henkisyydeksi, eli yhä syventyvä ja avartuva kosketus itseemme sekä voimavaroihimme. Koska meillä ei ole kovin hyvää yhteyttä itseemme, meidän täytyy nähdä vaivaa sen kasvattamiseksi. Tämä antaa meille myös voimavaroja toisen siiven eheyttämiseksi.

Toinen siipi on työmme psykologinen osuus. Siipi, eli psykologinen minuutemme on haavoittunut ja siinä on reikiä (tyhjiöitä). Niin kauan kuin siipemme on repaleinen ja voimaton, emme voi lentää kovin pitkälle. Lähestymällä minuuttamme oikein ja antamalla sille mahdollisuuden eheytyä sekä vahvistua, tämä siipi voi alkaa palvella meitä paremmin.

KENELLE RETRIITTI SOPII JA EI SOVI?

Retriitti sopii jokaiselle itseensä tutustumisesta, aidosta voimaantumisesta ja ihmisenä kasvamisesta kiinnostuneelle ihmiselle, jolla on riittävät voimavarat tavallisesta arjesta selviämiseen. Työskentelymme antaa paljon mutta edellyttää meiltä myös voimia osallistua.

Työskentelyssä ei ole kyse terapiasta eikä se sovellu mielenterveyspalveluita tarvitsevalle henkilölle tai muutoin vähäiset voimavarat omaavalle. Työskentelymme sisältää paljon läsnäolevaa vuorovaikutusta, joten otathan tämän huomioon.

Parhaillaan työskentely on silloin kun sinä aidosti haluat ottaa askeleita ja olet valmis oppimaan sekä näkemään vaivaa. Opettaja, opetus, retriitti sekä muut osallistujat ovat tärkeä tuki mutta ne eivät voi antaa sinulle sitä mitä etsit. Kun sinä olet valmis ja halukas antamaan itsestäsi, edellä mainitut asiat alkavat tukea sinua voimallisesti.

Mukanamme on ihmisiä, jotka ovat elämässä onnistumisen myötä huomanneet, että jotain perustavanlaatuisempaa kuitenkin puuttuu. Sekä niitä, jotka ovat tavalla tai toisella etsineet jotain koko elämänsä. Kuten myös tavallisia ihmisiä, jotka vain haluavat tuntea itsensä paremmin ja löytää ratkaisuja elämänsä tilanteisiin.

MIKSI RETRIITTI KESTÄÄ 5 PÄIVÄÄ?

10 päivää tai kuukausi olisi monelle liian pitkä aika tulla itsensä äärelle. Kaksi päivää taas ei riitä siihen, että saamme haluamamme muutoksen toteutettua elämässämme. Meidän täytyy viettää tarpeeksi pitkä aika itsemme lähellä, jotta emme kadota löytämäämme ja ymmärrämme ne ilmiöt, joiden myötä olemme aiemmin kadottaneet sen. 5 päivää on riittävä aika sille, että saat mukaasi jotain pysyvää.

Stressin laukeaminen ja hermoston rentoutuminen vie aikansa. Pari ensimmäistä päivää on tätä rentoutumista. Sen jälkeen alat vastaanottaa ja löytää uutta itsestäsi. Viimeisenä päivänä taas alamme jo valmistautua arkeen. Kun meillä on 5 päivää aikaa, saapumisen ja poistumisen välissä on tarpeeksi tilaa.

Kyseessä ei ole ”Pidetään hetki kivaa” ja palataan sitten samaan vanhaan arkeen, vaan tarkoitus on todella ammentaa jotain syvää ja pysyvää.

5 päivää antaa aidosti kokemuksen siitä, että olet saanut rentoutua. Tutustuaksesi itseesi sinun täytyy saada viettää aikaa itsesi kanssa.

Jotta voit nähdä, että todellinen elämäsi on jotain muuta kuin se draama, jossa usein vietämme aikaamme, tarvitset etäisyyttä omaan tarinaasi.

Siksi lähdemme hetkeksi pois siitä ympäristöstä missä arkemme vietämme, jotta saamme lisää tilaa.

(Huom! Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä niiden osalta, jotka kokoontuvat sinne fyysisesti.)

KASVU OHJELMA

Jokaiselle retriitille voi osallistua yksittäisenä retriittinä. Mikäli työskentely antaa sinulle tuloksia ja haluat jatkaa sen parissa, voit jatkaa retriittien parissa. Ne muodostavat johdonmukaisen jatkumon ja toimivat ytimenä KASVU OHJELMALLE.

Ohjelman ytimenä toimivat KASVU RETRIITIT sekä HENKISEN ENNEAGRAMMIN OPETUS. Näitä tukevat jokaiselle yksilön itse valitsemat tukevat elementit. Ohjelman tarkoitus on auttaa sinua näkemään historiasi synnyttämä minuus riittävällä selkeydellä, jotta voit vapautua siitä, sekä auttaa eheyttämään niitä kohtia minuudessasi, jotka on tarpeen eheyttää. Samanaikaisesti luot yhteyden menettämääsi itseen ja sen ilmenemismuotoihin.

Tämän prosessin myötä alat eriytyä historiastasi ja täyttyä itselläsi, eli itsenäistyä syvällä ja todellisella tavalla.

Voit kertoa kiinnostuksestasi KASVU OHJELMAA koskien osallistuttuasi ensin vaikkapa retriitille. Tai lähettämällä meille postia osoitteeseen info@aarolof.fi

TULEVIEN RETRIITTIEN AIHEET

10.11. – 14.11.2021 SYVENTÄVÄ KASVU RETRIITTI. Avoin useammilla KASVU RETRIITEILLÄ jo käyneille.

1.12. – 5.12.2021 Vihreä. Myötätunto ja rakastava hyväntahtoisuus. Sen vaikutus, että emme tulleet perhe ympäristössämme nähdyiksi. Puuttumisesta johtuvat ilmiöt kuten kovettuminen, egon herkkyys eli sentimentaalisuus, kivun kertyminen sisällemme.

23.02. – 27.2.2022 Musta. Todellinen voima ja sisäinen rauha. Valheellinen voima, viha ja voimattomuus. Varjo: asiat, joita emme hyväksy itsessämme ja jotka sen vuoksi ilmenevät haitallisella tavalla.

15.6. – 19.6.2022 Keltainen. Elämänilo, onnellisuus ja lojaalius totuutta kohtaan.

19.10. – 23.10.2022 Päivänvalo. Perusluottamus.

02.2023. Todellinen itsenäisyys.

06.2023 Todellinen itsenäisyys 2.

10.2023 Narsistinen haava.

KUKA ON AARO LÖF?

Saatan olla sinulle ennestään tuttu esimerkiksi verkkokurssien, kirjani tai Hidasta elämää-kirjoituksieni kautta

Toimin ammatikseni henkistä opetusta ja koulutusta tarjoavan KASVUN ALUSTAN pääopettajana.

Työni tarkoitus on auttaa ihmisiä ympärilläni (myös itseäni), tuntemaan itsensä ja ymmärtämään mikä rikkaus sen oppimismatkan takana on.

KOULUTUKSIA, JOITA OLEN KÄYNYT VUOSIEN VARRELLA:

• Myynnin ammattitutkinto (Suomen liikemiesten kauppaopisto)
• Ratkaisukeskeinen -valmentaja (Robbins-Madanes)
• LCF -lifecoach (Valmentamo)
• Kiinalaisen lääketieteen (tuina, akupunktio) opintoja vuosina 2008-2011
• SFT energiahoitaja sekä Reiki hoitaja
• Miesryhmäohjaaja (Miessakit ry)
• Tantric Lifecoach (Shanti Limnell, Awareness therapy)
• Kundaliinijooga -opettaja (KRI)
• Vapaa tie -valmentaja (Kehto -koulu)
• Working with people -training (workingwithpeopletrainings.com)
• Diamond approach -oppilas (www.diamondapproach.org)
• Kristillisen mystiikan oppilas
• Suufilaisuuteen vihkimyksen saanut (www.sufiway.eu) oppilas

TYÖHISTORIANI:

• Telemarkkinointiyhtiön toimitusjohtaja 2006-2008 sekä toinen omistaja vuoteen 2011 saakka
• Kiinalaisen lääketieteen harjoittaja 2009-2011
• Hyvinvointi ja itsetuntemus bloggaaja 2009 –>
• Luennoitsija alkaen vuodesta 2009 –>
• Raakaravinto kouluttaja 2010-2012
• Hidasta elämää -sivuston ensimmäisiä kirjoittajia 2011 –>
• Ratkaisukeskeinen valmennus sekä kurssit vuosina 2011-2013
• Suomen ensimmäisen hyvinvointia käsittelevän verkkokurssin (Täyttä elämää Nyt) järjestäjä vuonna 2013
• Henkinen valmentaja vuodesta 2013 alkaen.
• Kaksivuotisen Inhimillinen tie -koulutusohjelman ohjaaja vuosina 2013-2019.
• KASVU RETRIITTIEN opettaja vuodesta 2015 alkaen.
• Henkisen enneagrammin opettaja vuodesta 2016 alkaen.
• Rohkea elämä -7 askelta todelliseen muutoksen kirjan julkaisu joulukuussa 2018.
• KASVA PARISUHTEESSA viikonloppujen opettaja 2019 alkaen
• KASVU VERKOSSA -verkkokurssien ohjaaja keväästä 2019 alkaen.
• KASVU ALUSTAN PERUSTAJA JA PÄÄOPETTAJA vuodesta 2021 alkaen.
• KASVUN AMMATTILAISTEN kouluttaja vuodesta 2021 alkaen.

LISÄTIETOA:

MISSÄ RETRIITTI JÄRJESTETÄÄN?

Retriitti järjestetään 1.12 – 5.12.2021 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Voit halutessasi osallistua retriitille myös etänä. Valitessasi osallistumisen verkon kautta saat selkeät ohjeet osallistumiseen ja pääset osallistumaan koko ohjelmaan.

Retriitti alkaa 1.12.2021 kello 10.00 ja päättyy 5.12 kello 17.00.

MITÄ RETRIITTI MAKSAA?

Jos sinulla on kysyttävää, voit laittaa minulle viestiä osoitteeseen info@aarolof.fi

Terveisin,
Aaro Löf

(Huom! Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä niiden osalta, jotka kokoontuvat sinne fyysisesti.)

Retriitin hinta on 540€ paikan päällä, sisältäen täyshoidon viidelle päivälle tai vaihtoehtoisesti 320€ etänä. 

HUOM! Paikkoja on rajallinen määrä!

Maksat tässä vaiheessa ilmoittautumista vain opetuksen osuuden 320€. Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä niiden osalta, jotka kokoontuvat sinne fyysisesti.

Usein kysytyt kysymykset:

25-65 välillä yleensä. Miehiä ja naisia. Suurin osa osallistujista on keski-ikäisiä. Monipuolinen kirjo Ihmisiä eri suunnilta Suomea. Enontekiöstä Helsinkiin.

Molemmat ovat mahdollisia. Löydät maksuvaihtoehdot kurssin varaamisen yhteydestä.

Et tarvitse aiempaa kokemusta tai mitään erityisiä taitoja. Riittää, että olet kiinnostunut itsestäsi. Saat selkeät ohjeet ja opastusta jokaiseen osaan retriittiä. Mukana on aina sekä uusia että aiemmin osallistuneita. Opit tehdessä muiden kanssa.

Mikään ei ole pakollista vaan vapaaehtoista. Olet itse vastuussa siitä miten otat osaa ja ammennat itsellesi. Haluan painottaa sitä, että retriitti on sinua varten, et sinä retriittiä varten. Ohjelma, sisältö ja harjoitukset on kuitenkin suunniteltu niin, että saisit retriitistä mahdollisimman suuren hyödyn.

 

Kyllä, sinulla on mahdollisuus tulla retriitille jo päivää aikaisemmin tiistaina. Jos saavut aikaisemmin retriitille, niin yhden yön majoituksen + ruuan lisähinta tältä ajalta on 30€

Kyllä, voit myös saada oman huoneen retriitin ajalle lisähintaan 20€/yö

Lisäksi kaikille retriittiin osallistuville lähetetään sähköpostilla linkki osallistujatiedot kyselyyn, johon voit ilmaista toiveesi niin majoituksen, kuin erikoisruokavalioden osalta.

Osallistujia on ympäri Suomen vaikkakin iso osa tulee Etelä-Suomesta. Lisäämme sinut ilmottautuessasi whatsapp -ryhmään, jossa voit sopia yhdessä matkustamisesta toisten kanssa. Saat myös ohjeet siitä, miten pääset näppärimmin paikalle julkisilla.

Kehoitan aina huolehtimaan omasta jaksamisesta ja osallistumaan omia voimavaroja kunnioittaen. Olet tervetullut mukaan sellaisena kuin olet. Toivomme, että oletuksena pyrkisimme tekemään yhdessä 5 päivän mittaisen matkan, mutta jos lasi on täynnä ennen sitä, on lähdettävä kotiin sulattelemaan.

Majoitumme oletuksena 2-4 hengen huoneissa miehet miesten ja naiset naisten kesken. Pariskunnille pyritään niin toivottaessa järjestämään oma huone ja yksin majoittuville myös, kuitenkin lisähintaan (20€/yö). Ilmottautumisen yhteydessä voit kertoa omista toiveistasi majoituksen, nukkumisen ja ruokailujen suhteen.

Jos rahatilanteesi on heikko, sinun kannattaa kysyä asiasta henkilökohtaisesti (info@aarolof.fi) ja kertoa tilanteestasi. Osamaksu voi olla sinulle myös hyvä vaihtoehto ja se on tarjolla oston yhteydessä. Toisinaan on tilanteita, joissa valmius työskentelyyn on mutta talous on haastettuna. Silloin yritämme auttaa.

Toimitan aikataulun aina noin kaksi viikkoa ennen retriittiä ja muokkaan sitä paikan päällä tarvittaessa. Aloitamme kello 10:00 keskiviikkona ja päätämme kello 17:00 sunnuntaina. Löydät alta esimerkin tyypillisestä retriitti päivästä.

07.30 – 08.30 aamuharjoitus
08.30 – 0930 aamiainen
09.45 – 12.30 opetus + harjoitus + jakaminen
12.45 – 13.45 lounas
15.00 – 17.00 pienryhmä A (toisilla vapaa-aikaa tai vapaaehtoinen harjoitus)

17.30 – 18.30 illallinen
18.45 – 21.30 opetus + harjoitus + jakaminen

Mikäli perut retriitin enemmän kuin 14 vrk ennen sen alkua, palautamme sinulle osallistumismaksusi, josta on vähennetty 50€ kulujen kattamiseksi.

Mikäli perut retriitin alle 14 vrk ennen sen alkua, palautamme osallistumismaksusi, josta on vähennetty 50€ kulujen kattamiseksi, mikäli toimitat meille todistuksen sairaudesta tai muusta sinusta riippumattomasta syystä. Muussa tapauksessa emme tee palautusta.

Opetuksemme perustuu johdonmukaisiin ja tuloksia tuottaneisiin opetuksiin. Työskentelymme ei kuitenkaan edusta mitään yksittäisen uskontoa, hengellistä perinnettä tai terapia suuntausta vaan on tarkoitettu jokaiselle itsensä tuntemisesta, vapautumisesta ja voimavarojensa löytämisestä kiinnostuneelle.

Kyllä. Sitoudumme yhdessä luottamuksellisuuteen. Haluamme luoda luottamuksellisen tilan, jossa voit rentoutua olemaan ja löytämään.

En voi varmuudella luvata sitä. En osaa ennustaa sitä mihin oma tieni vie ammatillisesti ja ihmisenä, vaikka haluankin nähdä retriitit mahdollisuutena syvemmälle ja pidemmälle muutokselle. Vastaavaa opetusta ei Suomesta tällaisena toistaiseksi saa eikä samoja oppikokonaisuuksia opiskelleita ihmisiä ole toistaiseksi muita, joten resurssit retriittien toistamiseen ovat toistaiseksi minun varassani.

Ymmärrän, että ystävän mukaan saaminen olisi mukava ja turvaa tuova elementti. Ryhmämme on kuitenkin erittäin välitön ja lämmin, joten huomaat kyllä pian löytäneesi ystäviä retriitiltä, kenties jopa pitkäaikaisia sellaisia. Olet myös ottamassa askelta tutustuaksesi itseesi, joten ole rohkea ja luota itseesi. Sinusta löytyy kyllä se tuki, jota kaipaat.

Retriiteille tulee aina myös uusia pitkän linjan tutkiskelijoita ja poikkeuksetta he huomaavat saavansa mukaansa sellaisia elementtejä, jotka tukevat jo opittua. Rehellisyyden nimissä tällä matkalla olemme aina aloittelijoita.

Mitä avoimempia olemme sille, että olemme oppimassa ja löytämässä kokoajan uutta emmekä tule valmiiksi, sitä enemmän iloa, onnea, voimaa, rakkautta, menestystä ja seikkailua voimme löytää. Jos sinulla on jo vankka pohja, hienoa. Silloin sinulla on kapasiteetti ammentaa tästä erityisen paljon koska mitä enemmän voit itsestäsi retriitillä antaa, sitä enemmän saat. Retriitti ei ole kilpailu siitä kuka on edistynein. Olemme kaikki tekemässä omaa ainutlaatuista matkaamme ja sitä retriitin on tarkoitus tukea.

Yksittäinen retriitti on kuin tulisit paikalle ja laittaisit itsesi hetkeksi kiinni laturiin. Saat ammentaa ja oppia. Suosittelen osallistumista vaikka et tietäisi jatkosta. Haluan kuitenkin myös kutsua sinut osallistumaan jatkossakin, jotta saisit kokea mitä voit sisältäsi löytää ja miten elämäsi voi muuttua rikkaammaksi ja rikkaammaksi. Valinta on kuitenkin sinun ja olet tervetullut riippumatta siitä, kuinka usein osallistut.

Kyllä ja ei. Retriitti ei sisällä kahdenkeskistä aikaa mutta työskentelen kanssasi henk.koht. sekä pienryhmissä että oppituokioiden yhteydessä. Sinulla on lukuisia tilaisuuksia työskennellä sekä minun että muiden osallistujien kanssa ja tukemana.

Työskentely on vääjäämättä terapeuttista koska olemme läsnäolevasti paikalla itsellemme. Käsittelemme myös monia yhteisiä persoonallisuuteemme liittyviä haasteita ja piirteitä. Saat tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Emme kuitenkaan tee terapiaa eikä työskentely sovi mielenterveyspalvelujen tarpeessa olevalle henkilölle. Autan sinua itsetuntemuksesi ja tutkimuksesi kanssa, mutta voimavarat, kiinnostus ja työpanos täytyy löytyä ensin sinulta.

Pääset helposti Pyhtäälle julkisilla Helsingistä ja sinne kulkee busseja kohtuu säännöllisesti. Pyhtää 70 liittymä, Pyhtään kirkonkylän kohdalla, on helpoin määränpää pysäkki. Voit ilmoittaa retriitin avustajille missä haluat jäädä pois ja patruunantalon henkilökunta hakee sinut pysäkiltä.

Helsingistä (ja muualtakin) tulee myös kimppakyytejä, joista voit kysyä KASVU RETRIITIN WhatsApp -ryhmässä kun olet ilmoittautunut mukaan.

Tästä linkistä löydät tietoa enemmän: Saapuminen | Visit Kotka-Hamina (visitkotkahamina.fi)

(Huom! Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä niiden osalta, jotka kokoontuvat sinne fyysisesti.)

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}