Ota aikaa itsellesi retriitillä, jossa saat kokea ja oppia merkityksellisiä asioita

Kun omista tunteista, elämäntilanteesta, toiminnasta, toiveista sekä elämässään läsnä olemisesta ottaa vastuun, voi tapahtua mm. seuraavaa:

√  alat tuntea itsesi paremmin
√  löydät täysin uusia voimavaroja ja sen myötä ratkaisuja
√  osallistut aktiivisemmin elämääsi koska huomaat voivasi vaikuttaa
√  ihmissuhteet triggeröivät vähemmän hankalia tunteita
√  voit fyysisesti ja emootionaalisesti paremmin ja on helpompi lisätä hyvinvointia
√  tunnet, että elät nyt oikeasti sitä elämää, joka on sinua varten

VARAA PAIKKASI TÄSTÄ LINKISTÄ

Ota vastuu olemassaolostasi -retriitti järjestetään 19-23.2.2020.

Paikkoja jäljellä enää 10/40. Toimi nopeasti. Retriitin hinta on yhteensä 690€.

Maksat tässä vaiheessa ilmoittautumista vain retriitin osuuden 470€. Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Retriitin osuuden voit maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Retriitti järjestetään 19.-23.2.2020 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Jos sinulla on kysyttävää, laita minulle viestiä osoitteeseen info@aarolof.fi.

Lue lisää, jos haluat tietää mistä on kyse...

Tervetuloa retriitille, jossa
1. Opit ottamaan vastuun omasta olemassaolostasi.
2. Voimaannut koska opit olemaan läsnä itsellesi ja antamaan itsellesi sen mikä puuttuu.
3. Tunnistat paikkasi maailmassa ja opit osallistumaan elämään tavalla, joka energisoi sinua.

Ota vastuu omasta olemassaolostasi. Uskon, että tunnistat sen miten toisinaan elämme maailmassa siten, että toiset ihmiset ja maailma ovat paitsi lähde sille mitä kaipaamme, myös syypää niille kokemuksille, joita emme halua kokea. Luultavasti tiedostat jotain myös siitä, että tämä ei ole kovin totta.

Voimme valittaa ulkoisista olosuhteista mutta olemme silti joka hetki vapaita valitsemaan olosuhteemme. Ja jos haluamme, voimme vaikuttaa niihin yllättävän paljon. Valittaminen on turvallista koska silloin meidän ei tarvitse omistaa omaa vastuuta ja voimaamme.

Myös sisäisistä olosuhteista, siitä mitä tunnemme tai emme tunne, on luontevaa syyttää toisia, eikö? Mutta jos osaamme läsnä ollen katsoa tunne reaktioitamme ja sitä miten koemme itsemme ja toiset, huomaamme niiden liittyvän aina itseemme ja henkilöhistoriaamme.

Kun ymmärrämme tämän, alamme nähdä toiset syypään tai onnen lähteen sijaan auttajina. He auttavat meitä näkemään ja ottamaan vastuun itsestämme. Toisten vastuuttaminen on toki puoleensa vetävää sillä mitä enemmän huomiomme on ulkopuolellamme, sitä vähemmän meidän tarvitsee olla kosketuksissa itsemme kanssa.

Vastuun ottaminen ja toisten vastuusta vapauttaminen on askel voimaantumista ja elämän selkiytymistä kohti (jos koemme, että meitä kohtaan on toimittu väärin, rehellisyys ja omiin rajoihin herääminen on osa vastuun ottoa).

Voimaannu ja tarjoa itsellesi se mitä kaipaat. Olen aika varma, että tunnistat myös kokemukseni siitä, että isoa osaa toiminnastamme ohjaa se, että etsimme maailmasta jotain sellaista, jonka koemme puuttuvan itsestämme. Ja toisinaan myös toimimme välttääksemme sen, että koemme tyhjyyttä, jolle annamme eri hetkissä eri nimen. Riittämättömyys, arvottomuus, kyvyttömyys, kastroitu olo, voimattomuus ja rakkaudettomuus.

Minun kokemukseni on, että elämästä ja itsestämme vastuun ottaminen tuo meidät kosketuksiin näiden henkilöhistoriaamme liittyvien lapsenomaisten kokemusten kanssa. Näin opimme sekä tarjoamaan lapselle sisällämme niitä asioita, joista koemme jääneemme paitsi että tunnistamaan kaipaamamme voimavarat itsessämme.

Tämä on tärkeää. Niin kauan kun emme ole tunnistaneet voimavaroja itsessämme, etsimme ja kaipaamme täytettä ulkopuolelta. Uskomme sisimmässämme olevamme voimattomia, kyvyttömiä, arvottomia, riittämättömiä, rakkaudettomia tai merkityksettömiä ja etsimme ratkaisua tai helpotusta tähän ulkopuolelta.

Ulkoisella maailmalla on meille paljon annettavaa. Suhteemme siihen voi kuitenkin tervehtyä kun se ei ole enää vain väline jollekin, jota kipeästi kaipaamme. Voit kuvitella tämän vaikutusta esimerkiksi ihmissuhteisiin.

Kun olemme läsnä itsellemme tavalla, joka meidän on opeteltava, huomaamme, että lähde asioille, joita olemme kaivanneet, on meissä itsessämme. Tämä voi muuttaa meitä perustavanlaatuisesti. Sen sijaan, että kokisimme olevamme vajavia, olemmekin kosketuksissa voimavaroihimme olemalla rehellisesti oma itsemme.

Sen sijaan, että etsisimme maailmasta jotain, jota meillä ei ole, ilmennämme maailmassa itseämme. Tätä voi kuvata myös itsemme antamiseksi. Tietysti on selvää, että näiden voimavarojen ja niiden mukanaan tuoman itsenäistymisen jalkauttaminen osaksi elämää on pitkä ja antoisa prosessi.

Tunnista paikkasi maailmassa osallistu tavalla, joka on sinulle antoisa. Olen kirjoittanut nyt vastuun ottamisesta ja sisällämme olevien voimavarojen löytämisestä. Uskon, että tunnistat myös kolmannen asian, joka on se, että me koemme täyttymystä ja energisoidumme vahvimmin aina silloin kun saamme antaa itsemme. En tarkoita, että energisoidumme mistä tahansa antamisesta. Kun taustalla on pyrkimys saada antamisesta jotain tai kun emme vielä tunnista onko tämä paikkamme antaa, tiedämme antamisen olevan kuluttavaa. Kun taas tunnistamme sisällämme, että tämä on askel, joka on minulle tarkoitettu, minun vastuullani ja totta, antaminen on saamista.

Kun tunnistamme, että haasteeseen tarttuminen on meille inspiroivaa, vaikkakin jännittävää, voimme siihen tarttuessamme kokea energisoituvamme. Tai kun otamme puheeksi sen asian ystävämme kanssa, jonka esille ottaminen tuntuu tärkeältä mutta hieman pelottavalta, huomaamme energisoituvamme. Sama energisoituminen tapahtuu kun tunnistamme, että joku ihminen kaipaa apua ja meillä on osaaminen tai resurssit ojentaa käsi tässä kohtaa.

Kun olemme läsnä elämässämme ja kosketuksissa voimavarojemme kanssa, alamme luonnostamme tunnistaa sen, että meillä on kokoajan niin vastuu, oikeus kuin mahdollisuuskin toimia. Että jokaisella meistä on paikka tässä maailmassa ja rehellisyys tuota paikkaa, omaa vastuutamme ja inspiraatiotamme kohtaan energisoi meitä. Tämä on intohimon ydin, sillä intohimo on tekemistä, joka energisoi.

Näitä kolmea puolta tästä samasta asiasta opiskelemme retriitillä. Vastuun ottamista, voimavarojemme löytämistä ja toimimista tavalla, joka energisoi. Esitän asian vielä hieman femiinimmin toistamiseen. Opiskelemme retriitillä tunnistamaan kuka olemme toisista irrallisina ja mikä on vastuullamme. Opimme rakastamaan itseämme ja antamaan itsellemme sen mitä kaipaamme. Näiden myötä voimme oppia seuraamaan sydäntämme elämäämme ohjaavana majakkana.

Miksi vastuun ottaminen on niin voimaannuttavaa?

Koska annamme vastuun ja siten voimamme niin monelle asialle. Puolisolle, pomolle, olosuhteille, menneisyydelle, uskomuksillemme, jumalalle, väsymykselle, huonolle tuurille, opettajalle, ilmastolle ja monelle muulle.

Koska huomiomme on hajallaan kaikkialla ja sen seurauksena emme tunne itseämme ja voimavarojamme.

Koska tähän saakka onnellisuutemme, rakkautemme, menestyksemme, henkinen kehityksemme, kuulluksi tulemisemme ja tarpeidemme täyttyminen on ollut vahvasti muista riippuvaista. Kukaan ei opettanut meitä antamaan näitä kokemuksia itsellemme.

Koska syy toistuviin negatiivisiin kokemuksiimme on ollut ulkopuolellamme, emme ole voineet ratkaista syytä niiden toistumiselle. 

Siksi, että odottaessamme toisten tietävän, hoitavan tai kantavan vastuun, elämämme seisoo paikallaan. Ei enää niiden asioiden kohdalla, jotka ovat aidosti merkityksellisiä itsellemme ja siten omaa vastuutamme. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että emme voi itsekään tietää jos emme opettele keskustelemaan itsemme kanssa.

Tiedän, että moni on kuullut useita kertoja, että kaikki vastaukset ovat meissä itsessämme. Ja että vastuu on meillä itsellämme elämästämme. Harvoin kuitenkaan kerrotaan tai kädestä pitäen näytetään miten tämä vastuu otetaan. Siksi järjestän tämän retriitin.

VARAA PAIKKASI TÄSTÄ LINKISTÄ

Ota vastuu olemassaolostasi -retriitti järjestetään 19-23.2.2020.

Paikkoja jäljellä enää 10/40. Toimi nopeasti. Retriitin hinta on yhteensä 690€.

Maksat tässä vaiheessa ilmoittautumista vain retriitin osuuden 470€. Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Retriitin osuuden voit maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Retriitti järjestetään 19.-23.2.2020 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Jos sinulla on kysyttävää, laita minulle viestiä osoitteeseen info@aarolof.fi.

Mitä siitä seuraa kun antaa vastuunsa ja voimansa toisaalle? Jos tunnistat näitä elämässäsi, sinun kannattaa tulla mukaan.

 • uhriutta ja katkeruutta - huomaatko joskus syyttäväsi toista siitä mitä elämässäsi tai sinulle on tapahtunut?
 • tarpeet ja toiveet eivät täyty - koetko syvällä, että näin on?
 • elämästä puuttuu selkeys - johon odotamme selkiytymistä jostain
 • emme oikeasti tunne itseämme - kuinka hyvin sinä koet tuntevasi itsesi? Vastuu itsestä edellyttää mutta myös luonnollisesti synnyttää itsetuntemusta
 • elämässä on tilanteita, joita ei osaa ratkaista - jos otamme oman vastuumme ja toimimme rehellisinä itsellemme, asiat etenevät luonnostaan kokoajan
 • asetamme toiset asemaan, jossa he ovat vastuussa meistä - huomaatko joskus, että olet antanut toiselle avaimet itseesi? Voimme olla avoimia toisille mutta vastuun antaminen on aina vahingollista.
 • ihmissuhde ongelmia - kun vastuut ovat sekaisin, puurot ja vellit ovat sekaisin. Tunnistatko ongelmia, jotka liittyvät siihen, että keskustelemassa ei ole kaksi itsenäistä ja itsestään sekä valinnoistaan vastuun kantavaa ihmistä?
 • unelmat eivät toteutdu - onko sisälläsi joko epämääräinen olo siitä, ettet toteudu sillä tavalla kuin kaipaisit? Tai onko sinulla unelmia mutta uskot, että sinusta puuttuu se mitä vaadittaisiin unelmien toteutumiseen?
 • Koet, ettei sinua rakasteta - voi hyvin olla, että jokin vaikutti varhaiseen kokemukseesi rakkaudesta. Hyvä uutinen on, että on sinun vastuusi ja mahdollisuutesi kokea tämä rakkaus itsessäsi ja nauttia siitä. Enkä tarkoita nyt mitenkään abstraktisti vaan ihan oikeasti.
 • koemme tyytymättömyyttä elämään, itseen ja toisiin - koetko tällaista? Sitä ei voi olla kokematta jos sisällä on elämätöntä elämää. Lähde selvittämään mitä se on mikä sinussa ei saa ilmentyä
 • olemme hämmentyneitä ja epäselviä rajoista, vastuista ja rooleista - kuulostaako tutulta? Olet varmasti tavannut joskus ihmisen, joka on selkeä näissä asioissa. Sinäkin voit löytää tämän selkeyden.
 • lapsi sisällämme ei koskaan saa tuekseen itsenäistä ja turvallista aikuista - huomaatko, että sisälläsi on sellainen osa sinua, jota ei voi kutsua muulla nimellä kuin sisäisenä lapsenasi? Kokeeko tämä lapsi turvattomuutta tai rauhattomuutta? Reagoiko hän toisinaan voimalla tilanteisiin? Se on merkki siitä, että hän kaipaa sinun ottavan aikuisena vastuun elämästäsi.
 • sisällä on jokin, joka etsii ja etsii, asettumatta ja löytämättä suuntaa - tunnistatko etsiväsi joko ulkoisessa maailmassa tai sitten tuntevasi levottomuuden ja kysymyksiä sisälläsi?

Miksi minä puhun tämän aiheen puolesta?

Kahdesta syystä. Siksi, että eniten elämäni laatua heikentänyt ja ongelmia aiheuttanut asia on ollut se, etten ole osannut tai halunnut ottaa omaa vastuutani ja siten voimaani. Kaikki on hieman vinossa perustavanlaatuisesti silloin kun annan avaimet elämääni jollekin toiselle.

Sekä siksi, ettei mikään ole parantanut elämäni laatua ja vienyt asioita parempaan suuntaan yhtä vahvasti kuin oman vastuuni ja voimani omaksuminen. Vastuun ottamisessa on kyse suunnan muutoksesta, joka suoristaa sekä selkeyttää mitä tahansa tilannetta. Se tuo aina kosketuksiin itseni, voimavarojeni ja tässä hetkessä oikean toiminnan kanssa.

Vuodesta 2008 olen valmentanut tuhansia ihmistä niin kasvotusten kuin verkossa. Yksittäisten valmennusten ja vuosia kestävien asiakassuhteiden muodossa. Tärkein yksittäinen tekijä onnistuneessa valmennuksessa on se, että asiakas ottaa vastuun itsestään ja elämäntilanteestaan, kyeten siten myös vaikuttamaan asioihin.

"Osasin odottaa sekä retriitin, että oman työskentelyni olevan intensiivistä, mutta silti yllätyin. Uskon, että retriitti voi viedä lyhyessä ajassa eteenpäin/päätökseen elämässä ehkä pitkäänkin jumissa olleita tai tiedostamattomia prosesseja.”

edelliselle retriitille uutena tullut asiakas

Mitä retriitillä tehdään?

Tyypillinen päivä on seuraavanlainen:

Aloitamme aamulla joogan tai muun kaikille sopivan kehollista läsnäoloa parantavan harjoituksen muodossa. Aamiaisen jälkeen on luvassa päivän ensimmäinen retriitin aihetta avartava tapaaminen. Tapaamiset alkavat tyypillisesti meditatiivisella harjoituksella.

Tapaamisen tiedollinen opetus kestää alle tunnin ja sitä seuraa harjoitus, jonka tarkoitus on havainnollistaa ja auttaa sinua luomaan aiheesta oma kokemuksesi ja ymmärryksesi. Tyypillisesti harjoitukset tehdään pareittain tai pienissä ryhmissä. Harjoituksen jälkeen kokoonnumme ryhmällä, jotta osallistujat voivat halutessaan jakaa kokemuksistaan, kysyä ja saada tukea oppimiselleen.

Tämän jälkeen on luvassa lounas ja vapaata aikaa. Osallistujat on jaettu pienryhmiin ja lounaan jälkeen yksi ryhmistä saa aina henkilökohtaisempaa valmennusta pienryhmässä. Toisille on järjestetty retriitin aihetta syventävä vapaaehtoinen harjoitus. Myös vapaalle olemiselle on aikaa.

Illallisen jälkeen on luvassa rakenteeltaan aamupäivää vastaava kokonaisuus. Meditatiivinen aloitus, tiedollinen opetus, käytännöllinen harjoitus sekä ryhmässä kokemusten ja kysymysten jakaminen.

Tauot ovat keskeinen osa kokonaisuutta sillä mm. spontaanit kohtaamiset, jotka tapahtuvat retriitin läsnäolevassa hengessä, ovat merkityksellisiä. Kuten myös ohjelma, joka syntyy luonnollisesti silloin kun emme ole opettelun äärellä. Laulamis hetket, sauna illat, joessa uiminen ja jakamiset tuovat korvaamattoman lisän kokonaisuuteen.

Tästä päivien perusrakenteesta poikkeamme toisinaan aiheelle hyödyllisten harjoitusten muodossa. Kaikki osallistuminen on vapaaehtoista.

Lue myös tämä

Haluan sinun tietävän, että retriiteistä saamasi hyöty on suorassa suhteessa siihen kuinka paljon haluat antaa sille itsestäsi. Sinulle on rakennettu olosuhteet, jossa voit oppia. Vastaukset, oivallukset ja voimavarat paljastuvat kuitenkin sinusta. Tämä edellyttää sitä, että olet halukas sallimaan esimerkiksi omien tunteidesi ja ajatustesi näkyviin tulemisen. Kokemukseni on, että niin kauan kuin ne ovat sisällä, ne ovat piilossa myös sinulta. Toistuvin kysymykseni retriitillä on "kerro jotain siitä mitä sinussa juuri nyt tapahtuu."

Saat olla retritiillä siten kuin tuntuu sinulle hyvältä ja jakaa itsestäsi juuri sen verran kuin itse haluat. Kunhan tiedät, että voimavarojemme löytäminen perustuu siihen, että uskallamme sallia niiden esiin tulemisen. Ja että olemassa oleminen todella tarkoittaa sitä, että uskallamme päästää sisäisen maailmamme näkyviin.

Retriitin keskiössä on läsnäolo. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme emootionaalisesti, älyllisesti ja fyysisesti kosketuksissa sen kanssa keitä olemme ja mitä koemme juuri nyt. Haluan, että tiedät tämän, jotta voit kysyä itseltäsi haluatko aidosti tulla lähemmäksi itseäsi, toisia ja todellisuutta. Jos vastaat kyllä, tämä on oikea paikka sinulle. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

 

VARAA PAIKKASI TÄSTÄ LINKISTÄ

Ota vastuu olemassaolostasi -retriitti järjestetään 19-23.2.2020.

Paikkoja jäljellä enää 10/40. Toimi nopeasti. Retriitin hinta on yhteensä 690€.

Maksat tässä vaiheessa ilmoittautumista vain retriitin osuuden 470€. Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Retriitin osuuden voit maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Retriitti järjestetään 19.-23.2.2020 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Jos sinulla on kysyttävää, laita minulle viestiä osoitteeseen info@aarolof.fi.

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle tämä retriitti sopii?

Retriitti sopii itsetuntemuksesta kiinnostuneille ja tukee läsnäolon ja itsensä antamisen tuomista osaksi ihmissuhteita, työelämää ja arjen toimintaa.

Työskentely perustuu konkretiaan. Opettelemme antamaan itsemme ja lisäämme ymmärrystä ja hyväksyntää sille mikä tekee siitä haastavaa.

Etsitpä onnea, menestystä, terveyttä, ratkaisuja tai henkistä syvyyttä, kyky olla ja antaa itsesi on edellytys jokaiselle. Tämä retriitti on sitä varten.

Voiko maksaa laskulla tai osamaksulla?

Molemmat ovat mahdollisia. Löydät maksuvaihtoehdot kurssin varaamisen yhteydestä.

Ovatko kaikki harjoitukset pakollisia?

Mikään ei ole pakollista vaan vapaaehtoista. Olet itse vastuussa siitä miten otatte osaa ja ammennatte sisällöstä. Haluan painottaa sitä, että retriitti on sinua varten eikä toisinpäin. Ohjelma, sisältö ja harjoitukset on kuitenkin suunniteltu niin, että saat retriitistä mahdollisimman suuren hyödyn.

Onko täältä päin tulossa muita? Miten kimppakyyti/kyydit?

Osallistujia on ympäri Suomen vaikkakin iso osa tulee Etelä-Suomesta. Saat ilmottautuessasi linkin ryhmään, jossa voit sopia yhdessä matkustamisesta toisten kanssa. Sivuilla on myös ohjeet siitä, miten pääset näppärimmin paikalle julkisilla.

Millainen päivärytmi retriitillä on?

Aloitamme lempeällä ja herättelevällä aamuharjoituksella seitsemän aikaan aamulla, jonka jälkeen on aamiainen. Tämän jälkeen päivä etenee rennosti ruokailujen yhteydessä toteutuvien vapaiden tuokioiden ja ohjattujen yhteistapaamisten välillä.

Minkä ikäisiä osallistujat ovat?

25-65 välillä yleensä. Miehiä ja naisia. Suurin osa osallistujista on keski-ikäisiä. Monipuolinen kirjo Ihmisiä eri suunnilta Suomea.

Onko tässä jokin uskonto takana?

Aiheet, joita tutkimme ja harjoitukset, joita teemme ovat lähtöisin valmennusmenetelmistä, terapeuttisista suuntauksista, henkisistä perinteistä ja uskonnoista. Käytämme niitä hyödyksemme velvoittamatta mihinkään uskomuksiin.

Onko tämä luottamuksellista?

Kyllä. Sitoudumme yhdessä luottamuksellisuuteen ja kirjoitamme asiasta retriitin aluksi myös kirjallisen sopimuksen. Haluamme luoda luottamuksellisen tilan, jossa voitte rentoutua olemaan ja löytämään.

Onko tämä terapiaa?

Työskentely on vääjäämättä terapeuttista koska olemme tekemisissä ihmisyyteen liittyvien asioiden kanssa. Saat tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Emme kuitenkaan tee terapiaa eikä retriitti ole tarkoitettu niille, jotka kokevat ensisijaisesti tarvitsevansa terapiaa.

Millaiset nukkumisjärjestelyt ovat?

Majoitus tapahtuu oletuksena 2-4 hengen huoneissa. Ilmoittautumisen yhteydessä voit kertoa omista toiveistasi majoituksen, nukkumisen ja ruokailujen suhteen.

Retriittiin osallistuminen on minulle iso investointi. Onko mahdollista saada alennusta?

Jos rahatilanteesi on heikko, sinun kannattaa kysyä asiasta henkilökohtaisesti ja kertoa tilanteestasi. Olemme pyrkineet siihen, että retriittien hinnat olisivat vertailussa edullisemmasta päästä.

Sisältääkö retriitti henkilökohtaista työskentelyä Aaron kanssa?

Kyllä ja ei. Retriitti ei sisällä kahdenkeskistä aikaa, mutta työskentelen kanssasi halutessasi henk.koht. oppituokioiden yhteydessä sekä pienryhmissä. Ehdimme keskustella myös vapaiden tuokioiden keskellä.

Kuka on Aaro Löf?

"Aaro osaa tuoda lempeästi ja rehellisen suorasti näkyväksi kaiken onnelliseen ja vastuulliseen elämään tarvittavan. Kun kaikki sinussa saa olla, voit rentoutua ja aloittaa tutkimusmatkasi.

Omalle matkalleni olen saanut arvokkaita työkaluja ja mikä tärkeintä, Aaron esimerkin kautta luvan katsoa ja kuulla itseäni rehellisesti ja rakkaudellisesti. En voi verrata työskentelyä Aaron kanssa mihinkään aiempiin käymiini koulutuksiin, en edes psykoterapiakoulutukseeni, sillä niistä on aina puuttunut jotain.

Aaron tavassa olla ja työskennellä se ei onneksi puutu, vaan on vahvasti läsnä: kyky ymmärtää ihmistä niin kokonaisvaltaisesti, että et kerta kaikkiaan halua enää jatkaa elämääsi kulkien unessa, vailla todellista tarkoitusta ja vapautta." 

Johanna

Ehkä olen jo sinulle tuttu esimerkiksi kirjani tai Hidasta elämää-kirjoituksieni kautta.

Jos en ole vielä tuttu sinulle ja jos minulle jokin ammattinimike pitäisi antaa, niin olen henkinen valmentaja. Työni tarkoitus on auttaa (myös minua itseäni) ihmisiä ympärilläni tuntemaan itsensä ja ilmentämään vapaammin luontaisia voimavarojaan.

Olen vuosien aikana ehtinyt tekemään paljon muutakin, mutta tämä on kutsumukseni. Jos haluat tietää missä kaikessa olen ollut mukana, listasin niitä tähän alapuolelle.

Koulutuksia, joita olen käynyt vuosien varrella

  • Ratkaisukeskeinen -valmentaja (Robbins-Madanes)
  • LCF -lifecoach (Valmentamo)
  • Miesryhmäohjaaja (Miessakit ry)
  • Tantric Lifecoach (Shanti Limnell, Awareness therapy)
  • Kundaliinijooga -opettaja (KRI)
  • Vapaa tie -valmentaja (Kehto -koulu)
  • Working with people -training (www.workingwithpeopletrainings.com)
  • Diamond approach -oppilas (www.diamondapproach.org)
  • Kristillisen mystiikan sekä suufilaisuuden oppilas

Työhistoriani

  • Telemarkkinointiyhtiön toimitusjohtaja 2006-2008 sekä toinen omistaja vuoteen 2011 saakka
  • Kiinalaisen lääketieteen harjoittaja 2009-2011
  • Hyvinvointi ja itsetuntemus bloggaaja 2009 -->
  • Luennoitsija alkaen vuodesta 2009 -->
  • Raakaravintokouluttaja 2010-2012
  • Hidasta elämää -sivuston ensimmäisiä kirjoittajia 2011 -->
  • Ratkaisukeskeinen valmennus sekä kurssit vuosina 2011-2013
  • Suomen ensimmäisen hyvinvointia käsittelevän verkkokurssin (Täyttä elämää Nyt) järjestäjä vuonna 2013
  • Henkinen valmentaja vuodesta 2013 alkaen.
  • Kaksivuotisen Inhimillinen tie -koulutusohjelman ohjaaja vuosina 2013-2019.
  • Itsetuntemusta lisäävien retriittien ohjaaja alkaen vuodesta 2015.
  • Rohkea elämä -7 askelta todelliseen muutoksen kirjan julkaisu joulukuussa 2018.
  • Aarolof.fi -verkkokurssien ohjaaja keväästä 2019 alkaen.

Missä retriitti järjestetään?

Retriitti ja majoitus järjestetään idyllisessä Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Ota askel ja varaa paikka

VARAA PAIKKASI TÄSTÄ LINKISTÄ

Ota vastuu olemassaolostasi -retriitti järjestetään 19-23.2.2020.

Paikkoja jäljellä enää 10/40. Toimi nopeasti. Retriitin hinta on yhteensä 690€.

Maksat tässä vaiheessa ilmoittautumista vain retriitin osuuden 470€. Majoitus ja ruokailut (220€) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Retriitin osuuden voit maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Retriitti järjestetään 19.-23.2.2020 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Jos sinulla on kysyttävää, laita minulle viestiä osoitteeseen info@aarolof.fi.