Parisuhde -viikonloppu

Kuinka olla aikuinen parisuhteessa? Kuulostavatko seuraavat tutuilta?

✔ lapsenomaiseen tilaan taantuminen

✔ menneisyydestä kumpuavat reaktiot

✔ toisen vastuulliseksi (vanhemmaksi) asettaminen

✔ hankaluus kohdata omat lapsenomaiset tunteet

Nämä ovat tuttuja monille tässä läheisimmässä ihmissuhteessa, eli parisuhteessa.

Varaa paikka sinulle ja kumppanillesi tässä parisuhde viikonlopussa, jonka teemana on Kuinka olla aikuinen parisuhteessa. Saatte arjesta poikkeavan tilan olla yhdessä ja opitte taitoja, jotka tukevat niin suhdetta kuin teitä yksilöinä.

KYLLÄ, haluan antaa viikonlopun lahjaksi meille ja itselleni

Viikonlopun hinta on 690€/pariskunta.

Maksatte tässä vaiheessa ilmoittautumista vain 490€. Majoitus ja ruokailut (200€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Nyt maksettavan osuuden voitte maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Viikonloppu järjestetään 12.-14.2.2021 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä. Aloitamme perjantaina kello 19.00 ja päätämme sunnuntaina kello 17.00.

Jos sinulla on kysyttävää, laita viestiä minulle osoitteeseen info@aarolof.fi.

Tervetuloa viikonloppuun, joka on teidän ja parisuhteenne hyvinvoinnille

Tästä retriitinomaisesta parisuhde viikonlopusta saatte mukaan työkalut ja valmiudet, joilla ravitsette rakkautta ja intohimoa parisuhteessanne lopun elämää. Viikonloppu on tarkoitettu sinulle ja kumppanillesi ja sille osallistutaan yhdessä kumppanin kanssa.

Lue lisää, jos haluat tietää mistä on kysymys...

Olen oppinut kokemuksen kautta mikä tuhoaa parisuhteessa niin intohimon kuin rakkaudenkin. Parisuhteen intohimoa ja rakkautta ylläpitää vastuun ottaminen itsestäni, itseni antaminen toiselle vailla odotuksia, sekä kyky kohdata toinen hyväksyvästi ja läsnäollen.

Kaksi ihmistä voi kohdata vain, kun osataan säilyttää terve etäisyys. Kun osaamme säilyttää tuon etäisyyden, voimme todella kohdata.

Jos toisesta ihmisestä tulee väline omille tarpeille tai syy omille kokemuksille, rakkaus katoaa. Emme kykene käyttäytymään ystävällisesti sellaista ihmistä kohtaan, joka on vastuussa kokemuksistamme. Tiedän tämän, koska olen antanut vastuun omasta olostani toisille useita kertoja, saaden aina huonoja tuloksia. Kuten kenties sinäkin.

Viikonlopussa opettelemme säilyttämään erillisyytemme ja kohtaamaan toisen kunnioittaen hänen omaa tilaansa. Opimme kommunikoimaan toiselle itsestämme tavalla, jossa emme puhu hänestä, vaan itsestämme. Kypsymme kommunikaatiossamme ja alamme jälleen tutustua toisiimme sen sijaan, että vain elämme ajan kanssa syntyneitä rooleja suhteessamme. Intohimo kukoistaa silloin, kun voimme todella katsoa ja nähdä toisen tuorein silmin.

Kun kykenemme luomaan suhteeseen tilan, jossa meillä itsellämme on tilaa olla tuore, sekä muuttuva itsemme, rakkaus ja sen syveneminen on luontainen seuraus. Rakkautta kahden ihmisen välillä ei ruoki mikään enempää kuin se, että saamme tuen sille, että olemme itsemme ja toinen ihminen jakaa samalla tavalla meille tuoreen itsensä.

Viikonlopun hyödyt eivät toki koske vain parisuhdetta vaikka keskitymme parisuhteeseen. Taidot ja ymmärrys, jonka saat mukaasi siirtyvät myös muuhun kanssakäymiseen, sekä ymmärrykseen itsestäsi. Intohimoinen ja rakastava parisuhde edellyttää itsetuntemusta ja kiinnostusta itseä kohtaan, sillä muutoin meillä ei ole mitä jakaa toiselle.

Siispä lähde kumppanisi kanssa mukaan, jos haluat antaa parisuhteellesi mahdollisuuden olla sitä, mitä se voi parhaimmillaan olla.

Opit lisää siitä kuinka olla aikuinen parisuhteessa

Toisinaan me käyttäydymme ihmissuhteessa kuin lapsi. Käyttäydymme tarvitsevasti, kiukutellen, torjuen, vältellen tai muulla tavalla reagoiden. Joskus jokin ulkoinen tapahtuma herättää tämän lapsenomaisen minuutemme ja koemme itsemme pieneksi, huonoksi, arvottomaksi, riittämättömäksi tai epävarmaksi.

Nämä ovat kaikki normaaleja asioita kokea. Ne ovat myös asia, joka rasittaa ihmissuhdetta silloin kun emme osaa käyttäytyä aikuisella tavalla siinä hetkessä kun lapsenomainen minuutemme aktivoituu. Tai se aktivoituu toisessa.

Viikonlopussa:

 • opit tunnistamaan milloin sisäinen lapsesi on aktivoitunut
 • opit kohtaamaan tämän osan itsessäsi ja tarjoamaan sinulle niitä asioita, joita kaipaat: rakkautta, hyväksyntää, turvaa ja rajoja
 • opit tunnistamaan milloin kumppanisi sisäinen lapsi on aktivoitunut ja opit toimimaan paremmin näissä tilanteissa

Merkittävin yksittäinen parisuhteeseen positiivisesti vaikuttanut asia on kasvanut kyky toimia kuin aikuinen niissä tilanteissa, joissa aiemmin toimin sisäisen lapsen ohjaamana.

Mitä parisuhde viikonloppu pitää sisällään ja miksi tulla mukaan?

Sisältö:

 • Opetuksia ja harjoituksia, joilla sinä ja kumppanisi voitte löytää suhteenne uudella tavalla
 • Harjoitteita, joilla voitte poistua tutusta kaavamaisesta kanssakäymisestänne
 • Harjoituksia, joiden tukemana saatte tilaa tutustua toisiinne uudelleen
 • Saat oman kokemuksen kautta näkemyksen siitä, millainen kanssakäyminen on edellytys rakkaudelle ja intohimolle parisuhteessanne
 • Opit kohtaamaan itsesi ja kumppanisi. Itsensä ja toisen kohtaaminen on pohja rakkauden ja intohimon rakentumiselle
 • Opit huomaamaan, että toisessa on asioita, jotka ovat sinulle uusia ja tunnet itsekin tunteita, joista et ollut tietoinen
 • Saat mukaasi ymmärrystä, joka siirtyy myös muuhun kanssakäymiseen
 • Opit monta työkalua ja 3 taitoa, joiden syventyminen jatkuu elämässäsi: 1. Kuulluksi tulemisen taito, 2. Hyväksyvän kohtaamisen taito, 3. Itsekeskustelun taito. Kaikki nämä antavat paljon niin suhteellenne kuin sinulle itsellesi
 • Opit kohtaamaan oman sisäisen lapsesi, toisessa olevan sisäisen lapsen sekä tästä kumpuavan reaktiivisuuden aikuisemmin

Luvassa on nauruun purskahtamisia, turvallista haavoittuvana olemista, kuulluksi tulemista, jaettua iloa ja innostusta sekä tilanteita, jotka voit kokea haastavaksi - kuten käy aina kun haluamme kasvaa.

Kasvu edellyttää myös epämukavuusalueelle astumista ja retriitillä saat huomata, että itseasiassa kaikista antoisimmat kokemukset ovat niitä, joiden äärellä olemme haavoittuvaisimpia. Niin rakkaus, kuin intohimo, edellyttävät avoimuutta. Avoimina olemme aina kutkuttavalla tavalla myös haavoittuvaisia.

Ymmärrät mikä toiminnassasi vaikuttaa negatiivisella tavalla

Jotta voimme ravita sekä rakkautta että intohimoa, meidän on ymmärrettävä mitkä ilmiöt ja toimintatavat itsessämme ovat haitallisia niille. Teemme tietämättämme jatkuvasti sellaisia asioita, jotka ovat haitallisia sille, mitä kaipaamme parisuhteeltamme.

Saat mukaasi työkaluja

Toisekseen tarvitsemme työkaluja, joiden avulla voimme harjoitella uutta tapaa niin retriitillä kuin kotona.

Saatte harjoitella teidän kesken ja tuettuina

Ja kolmanneksi keskitymme tuohon harjoitteluun, koska harjoittelemalla kehitämme niitä psykologisia ja emootionaalisia lihaksia, joita rakastava ja intohimoinen parisuhde edellyttää.

Uskallan luvata paljon, koska tiedän oman kokemukseni kautta, että näiden työkalujen ja harjoitteiden käytäntöön tuominen tuo tulosta, kun on valmis näkemään vaivaa asian eteen.

Miksi teidän kannattaa tulla mukaan?

Kahden ihmisen on hyödyllistä lähteä pois tutusta ympäristöstä ja istua alas sopivan etäälle toisistaan, jotta he voivat todella nähdä toisensa ja tulla nähdyksi. Intohimo ja rakkaus parisuhteessa ovat luonnollinen seuraus sille, että kohtelemme kahden ihmisen välistä yhteyttä oikein.

Tämä viikonloppu on sitä varten, että paitsi kohtelemme tuota yhteyttä siten kuin se ansaitsee tulla kohdelluksi, myös opimme toistamaan ne asiat arjessa, joita rakkaus ja intohimo edellyttävät.

Meidän täytyy istua tarpeeksi etäälle aluksi. Kuitenkin sellaisella etäisyydellä, että näemme ja kuulemme toisemme. Jos olemme liian lähellä, emme kuule emmekä näe. Itseasiassa emme usein edes huomaa kuka toinen on tai kuka itse olemme juuri nyt, kun olemme liian lähellä ja arjen melskeen keskellä.

Siksi pysähdymme, istumme etäälle ja katsomme toisiamme. Te katsotte toisianne ja siinä samalla itseänne. Sillä juuri itseäsi sinun on katsottava jos haluat, että sinulla on jotain annettavaa toiselle ja toivot, että voit herättää toisessa paitsi rakkautta, myös intohimoa.

Kun olet kosketuksissa sen kanssa mitä on tässä ja nyt, olet elävä ja tuore. Sen myötä olet luonnostaan mielenkiintoinen myös toiselle. Joskus myös pelottava, sillä pelkäämme toisinaan olla kosketuksissa muuttuvan itsemme kanssa.

Tuon muuttuvan ja avoimen itsemme antaminen toiselle on rakkautta. Juuri tuon muuttuvan itsemme hyväksytyksi ja arvostetuksi tuleminen synnyttää kahden ihmisen välille rakastavan yhteyden.

Terve etäisyys ja toisen muuttuvan itsen kunnioittaminen tuo suhteeseen hyvälaatuista erillisyyttä. Erillisinä tajuamme, ettemme voi koskaan tuntea toista täysin mutta voimme tutustua yhdessä toisiimme ikuisesti. Tämä on yksi keskeinen tekijä intohimon säilymiselle.

Rutiinit, turva, mukavuus ja helppous ovat tärkeitä elementtejä parisuhteessa. Rakkaus ja intohimo vaativat kuitenkin muutakin: kunnioitusta, arvostusta, tilaa ja kohtaamista. Rohkeutta sekä uskallusta jakaa toiselle oma ja usein itsellekin tuntematon itsensä. Kuten myös uskallusta ottaa toinen vastaan muuttuvana itsenään.

Viikonlopussa saatte ohjatusti rentoutua harjoitusten ja tiedollisten opetusten avulla parantamaan ymmärrystänne sekä yhteyttänne. Saatte toistuvasti tulla toistenne kohtaamaksi ja tutustua paitsi toiseen muuttuvana ihmisenä myös itseenne muuttuvana ihmisenä.

Haluamme varata paikan ennakkohintaan

Viikonlopun hinta on 690€/pariskunta.

Maksatte tässä vaiheessa ilmoittautumista vain 490€. Majoitus ja ruokailut (200€) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Nyt maksettavan osuuden voitte maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Viikonloppu järjestetään 12.-14.2.2021 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä. Aloitamme perjantaina kello 19.00 ja päätämme sunnuntaina kello 17.00.

Jos sinulla on kysyttävää, laita viestiä minulle osoitteeseen info@aarolof.fi.

Lue mitä aiemmin osallistuneet sanovat parisuhde viikonlopusta

Kiitos Aaro ja tiimi!

Retriitti antoi työkaluja ja uusia näkökulmia ja auttoi oivaltamaan tärkeitä ja merkityksellisiä asioita parisuhteen parantamiseksi ja tasapainoisen elämän ylläpitämiseksi.

Olo retriitin päättyessä on kiitollinen, rauhallinen, luottavainen, utelias, toiveikas, voimaantunut ja inspiroitunut.

Hanna & Kimmo

Monella tapaa vahvisti suhdetta sekä itseeni, että pariin. Ihania, syvästi tunteikkaita hetkiä. Oman epätäydellisyyden hyväksymistä itsessä ja toisessakin. Sain enemmän kuin odotin

Aiempi osallistuja

Kokeilemisen arvoinen tapa viettää viikonloppua. Paljon enemmän kotiin viemisiä kuin kaupunki- tai kylpyläviikonlopulta. Kysyy rohkeutta, sillä loppuelämä voi muuttua kokolailla onnellisemmaksi tutustuessasi itseesi, kumppaniisi ja parisuhteeseenne. Saat uusia näkökulmia ja työkaluja elämäsi tärkeimpään ja pyhimpään palaseen.

Aiempi osallistuja

Kenelle parisuhde viikonloppu sopii tai ei sovi.

Sopii

 • Viikonloppu on pareille ja retriitille osallistutaan parin kanssa
 • Sopii pareille, jotka vasta tutustuvat ja pareille, jotka ovat olleet suhteessa jo pitkään
 • Haluatte tilaisuuden syventää kapasiteettianne olla läsnä ja siten luoda parisuhteeseenne yhä enemmän tilaa kohtaamiselle ja rakkaudelle
 • Haluatte oppia tärkeitä uusia taitoja, joilla intohimo on mahdollista löytää yhä uudelleen ja uudelleen
 • Haluatte työkaluja ja ymmärrystä, joiden avulla kumppanuutenne voi syventyä ja jatkaa vankistumistaan
 • Jos haluat syventää yhteyttä itseesi ja kumppaniisi
 • Haluatte varmistusta ja selkeyttä siihen, miten ylläpitää hyvää tilaa suhteessanne ja miten yhteinen kanssakäymisenne voidaan toteuttaa sellaisella tavalla, että rakkaus ja intohimo siirtyy myös muualle elämäänne
 • Jos tiedät kuinka korvaamattoman tärkeää parisuhteen kannalta on osata olla läsnä itselleen ja osata luoda toiseen yhteys tästä läsnäolosta käsin
 • Jos läsnäolo, itsensä, sekä toisen kohtaaminen ovat teille jo tuttuja asioita, mutta ette kutsuisi itseänne vielä konkareiksi
 • Ette tarvitse aiempaa kokemusta tai erityisiä taitoja. Riittää, että olette kiinnostuneita itsestänne ja toisistanne
 • Vaikka osaisitte jo kaiken mitä käsittelemme, retriitti on tilaisuus harjoittaa ja syventää taitoja, joita rakastava ja intohimoinen suhde edellyttää.

Ei sovi

 • Jos sinulla ei ole kumppania, sillä kyseessä on olemassaolevaan suhteeseen keskittyvä retriitti
 • Jos koet, että syy parisuhteen tilaan on toisessa ja haluat tulla mukaan, jotta toinen osapuoli muuttuisi, tämä retriitti ei sovellu sinulle
 • Jos et ole valmis ottamaan yhä enemmän vastuuta itsestäsi
 • Jos et ole valmis ja halukas oppimaan taitoja, joilla parisuhteessa ilmenevää rakkautta ja intohimoa voidaan tukea
 • Jos et ole valmis näkemään vaivaa asioiden eteen, sillä retriitin työkalujen ja harjoitteiden käytäntöön vieminen tuo tulosta
 • Jos suhteenne on erittäin tulehtunut ja kaipaatte työkalujen ja itsenäisen työskentelyn sijaan ulkoista apua solmujen avaamiseen
 • Haluat(te) asioita mutta ette ole valmiita näkemään vaivaa tai antamaan mitään itsestänne. Kaikki retriitin tulokset perustuvat siihen, että osallistujat antavat itsestään
 • Kyseessä ei ole tantra -retriitti, seksuaalisuutta tutkiva kurssi tai parinvaihto. Jos etsit jotain näistä, löydät hakemasi paremmin muualta

Mitä voitte pariskuntana odottaa osallistuessanne viikonloppuun?

Jos läsnäolo ja toisen ihmisen kohtaaminen ovat sinulle teemoina vieraampia, lue alla oleva teksti ja kuvittele kanssani se mitä kerron. Kuvaus auttaa saamaan paremman kosketuksen siihen, mistä parisuhde viikonlopussa on kysymys. Kyse on itsensä ja toisen kohtaamisesta. Tälle pohjalle rakkaus ja intohimo rakentuvat.

Saavut viikonloppuun kumppanisi kanssa. Ensimmäinen opetustuokiomme kertoo sinulle seuraavan: voidaksemme jakaa itsestämme toiselle ja siten kokea yhteyttä, meidän täytyy olla kosketuksissa siihen, mitä meissä tapahtuu.

Aloitamme siitä, että istumme toisen edessä ja toisen kuunnellessa opettelemme kertomaan ääneen siitä, mitä meissä itsessämme tapahtuu. Mitä mielessämme tapahtuu, mitä tunnemme ja mitä aistimme. Myös siitä miten kenties koemme levottomuutta sen suhteen, että olemme toisen edessä tällä tavalla näkyvillä. Ehkä huomaamme, ettemme osaa tai halua olla toisen edessä.

Moni meistä ajattelee, että osaamme kyllä kertoa itsestämme. Kuvaamani kaltaisia harjoituksia tehdessä saatamme kuitenkin huomata, että emme itseasiassa osaa kuvailla kovin hyvin sitä, mitä koemme. Saatamme käyttäytyä torjuvasti, mutta hankalampaa onkin tunnistaa, että olemme torjuvia. Saatamme kaivata jotain, mutta sen kertomisen sijaan yritämme saada kumppaniltamme jotain tai paheksumme sitä, että emme saa haluamaamme. Saatamme ajatella ja analysoida jotain ääneen, mutta meiltä menee kokonaan ohi se, mitä meissä tunnetasolla tapahtuu.

Ensimmäisen 24h aikana saatat olla hämmentynyt ja ihmetellä, että mihin oikein tulitkaan. Saattaa tuntua epämukavalta olla tällä tavalla esillä toisen edessä tietämättä mitä pitäisi tehdä. Tämän piti olla mukava parisuhde -kurssi, joka lisää intohimoa ja rakkautta. Kenties ajattelit, että saat purkaa paineita toisen kanssa seksin muodossa tai ehkä toinen osapuoli viimein pyytää anteeksi niitä asioita, joita hän on sanonut.

Sen sijaan sinua kehoitetaankin harjoittamaan läsnäoloa ja kertomaan toiselle itsestäsi ilman, että hän ottaa kantaa. Sen jälkeen pyydän sinua kuuntelemaan toista kun hän paljastaa sinulle jotain siitä, mitä hänessä tapahtuu.

Kun maltat pysyä mukana, alat huomata, että harjoituksia tehdessä tulet tietoisemmaksi siitä, että ette oikeastaan ole kohdanneet niin paljoa arjessa kuin olisitte voineet. Oikeastaan et edes täysin muistanut mitä tuo kohtaaminen tarkoitti ennen kuin nyt tullessasi nähdyksi ja kuulluksi.

Huomaat, että toisessa on asioita, jotka ovat sinulle uusia ja tunnet itsekin tunteita, joista et ollut tietoinen. Tiesit, että olit esimerkiksi jollain tapaa levoton ja tunsit jotain kaipuuta mutta et tajunnut mistä on kyse ennen kuin toisena retriittipäivän iltana kerrot toiselle ja samalla itsellesi siitä, mitä sisällä koet.

Kun sinä ja kumppanisi kohtaatte tällä tavalla toistuvasti viikonlopun aikana ja harjoitukset takaavat sen, että ette pääse keskeyttämään toisianne, alatte jälleen tutustua toisiinne. Tämä herättää arvostusta ja kunnioitusta. Huomaat, että sinulla on ollut paljon odotuksia toista kohtaan.

Kun luovumme odotuksista ja päästämme irti siitä lapsenomaisesta käsityksestä, että toisen ihmisen kuuluisi antaa meille jotain mitä kaipaamme, voimme alkaa jälleen kunnioittaa toisiamme ja kokea kiinnostusta toisiamme kohtaan. Ehkä hymyilette toisillenne uudelle tavalla. Tavalla, joka muistuttaa nuoruuden ihastumisen hymystä. Tulette nähdyksi ja kuulluksi.

Kun viikonloppu alkaa olla lopuillaan, alatte molemmat ymmärtää oman kokemuksenne ja opetusten kautta sen, että hyvinvointi parisuhteessa on riippuvaista siitä, että kaksi ihmistä pysyvät terveellä tavalla erillisinä, kantavat vastuun itsestään ja ovat valmiita jakamaan itsestään ja tarpeistaan toiselle ilman odotuksia siitä, että saamme jotain takaisin. Nämä kolme elementtiä vaaditaan siihen, että suhde vankistuu rakkaudessa ja intohimo syttyy yhä uudelleen, muuttaen elämän varrella muotoaan luonnollisesti.

Kun olemme valmiit tutustumaan toiseen yhä uudelleen ja paljastamaan myös muuttuvan itsemme toiselle, mielenkiinto ja intohimo kukoistavat suhteessa. Kun kannamme vastuun itsestämme, emme koskaan joudu tilanteeseen, jossa toinen on syypää siihen mitä koemme tai emme saa kokea. Kun olemme terveellä tavalla erillisiä toisesta mutta myös kykeneviä avautumaan yhteydelle, voimme kokea mitä on kypsällä tavalla olla suhteessa toisen erillisen ihmisen kanssa.

Viikonlopusta lähtiessäsi sinulla on työkalut, joilla edesauttaa alkanutta muutosta arjessa. Koet iloa siitä, että tulit, vaikka viikonloppu haastoi sinua monessa kohtaa. Olet tajunnut jotain uutta parisuhteestasi mutta samalla ymmärrät, että oppimasi asiat pätevät kaikkiin muihinkin ihmissuhteisiisi.

Päällimmäisenä kasvoillasi näkyy pieni hymynkare sen vuoksi, että parisuhteenne tuntuu jälleen joltain, joka tukee teitä ihmisinä ja jossa voitte olla paitsi toisten rakastajia, myös toistenne ystäviä tässä jälleen mielenkiintoisemmalta tuntuvassa elämässä.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä ikäisiä osallistujat ovat?

25-65 välillä yleensä. Miehiä ja naisia. Suurin osa osallistujista on keski-ikäisiä. Monipuolinen kirjo Ihmisiä eri suunnilta Suomea.

Voiko maksaa laskulla tai osamaksulla?

Molemmat ovat mahdollisia. Löydät maksuvaihtoehdot kurssin varaamisen yhteydestä.

Pitääkö meillä olla aikaisempaa kokemusta, että voimme osallistua?

Ette tarvitse aiempaa kokemusta tai mitään erityisiä taitoja. Riittää, että olette kiinnostuneita itsestänne ja toisistanne. Saatte selkeät ohjeet ja opastusta jokaiseen osaan retriittiä.

Ovatko kaikki harjoitukset pakollisia?

Mikään ei ole pakollista vaan vapaaehtoista. Olette itse vastuussa siitä miten otatte osaa ja ammennatte sisällöstä. Haluan painottaa sitä, että retriitti on teitä varten eikä toisinpäin. Ohjelma, sisältö ja harjoitukset on kuitenkin suunniteltu niin, että saisitte retriitistä mahdollisimman suuren hyödyn.

Onko täältä päin tulossa muita? Miten kimppakyyti/kyydit?

Osallistujia on ympäri Suomen vaikkakin iso osa tulee Etelä-Suomesta. Saat ilmottautuessasi linkin ryhmään, jossa voit sopia yhdessä matkustamisesta toisten kanssa. Sivuilla on myös ohjeet siitä, miten pääset näppärimmin paikalle julkisilla.

Millaiset nukkumisjärjestelyt ovat?

Majoitus tapahtuu oletuksena 2-4 hengen huoneissa 1 pariskunta/huone. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte kertoa omista toiveistanne majoituksen, nukkumisen ja ruokailujen suhteen.

Osallistuminen on minulle iso investointi. Onko mahdollista saada alennusta?

Jos rahatilanteesi on heikko, sinun kannattaa kysyä asiasta henkilökohtaisesti ja kertoa tilanteestasi. Olemme pyrkineet siihen, että hinnat olisivat vertailussa edullisemmasta päästä.

Millaiset peruutusehdot retriitillä on?

Mikäli perut retriitin enemmän kuin 14 vrk ennen sen alkua, palautamme sinulle osallistumismaksusi, josta on vähennetty 50€ kulujen kattamiseksi.

Mikäli perut retriitin alle 14 vrk ennen sen alkua, palautamme osallistumismaksusi, josta on vähennetty 50€ kulujen kattamiseksi, mikäli toimitat meille todistuksen sairaudesta tai muusta sinusta riippumattomasta syystä. Muussa tapauksessa emme tee palautusta.

Onko tässä jokin uskonto takana?

Aiheet, joita tutkimme ja harjoitukset, joita teemme ovat lähtöisin valmennusmenetelmistä, terapeuttisista suuntauksista, henkisistä perinteistä ja uskonnoista. Käytämme niitä hyödyksemme velvoittamatta mihinkään uskomuksiin.

Onko tämä luottamuksellista?

Kyllä. Sitoudumme yhdessä luottamuksellisuuteen ja kirjoitamme asiasta retriitin aluksi myös kirjallisen sopimuksen. Haluamme luoda luottamuksellisen tilan, jossa voitte rentoutua olemaan ja löytämään.

Olemme jo onnellisia yhdessä. Voimmeko saada tästä jotain?

Tietysti. Vaikka osaisitte jo kaiken mitä käsittelemme, viikonloppu on tilaisuus harjoittaa ja syventää taitoja, joita rakastava ja intohimoinen suhde edellyttää. Mitä enemmän olette kykeneviä ammentamaan viikonlopun sisällöstä itsellenne ja toisillenne itsestänne, sitä enemmän saatte.

Sisältääkö retriitti henkilökohtaista työskentelyä Aaron kanssa?

Kyllä ja ei. Viikonloppu ei sisällä kahdenkeskistä aikaa, mutta työskentelen kanssasi henk.koht. oppituokioiden yhteydessä ja ehdimme keskustella vapaiden tuokioiden keskellä.

Onko tämä terapiaa?

Työskentely on vääjäämättä terapeuttista koska olemme tekemisissä ihmisyyteen liittyvien asioiden kanssa. Saatte tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Emme kuitenkaan tee terapiaa eikä retriitti ole tarkoitettu niille, jotka kokevat ensisijaisesti tarvitsevansa terapiaa/parisuhdeterapiaa. Opettelemme taitoja, jotka auttavat suhdetta ja tietä ihmisinä kukoistamaan mutta emme ole ensisijaisesti ratkaisemassa ongelmatilanteita.

Millainen päivärytmi viikonlopussa on?

Aloitamme lempeällä ja herättelevällä aamuharjoituksella seitsemän aikaan aamulla, jonka jälkeen on aamiainen. Tämän jälkeen päivä etenee rennosti ruokailujen yhteydessä toteutuvien vapaiden tuokioiden ja ohjattujen yhteistapaamisten välillä.

Kuka on Aaro Löf?

Ammattinikkeeni ovat kirjailija ja ihmisyyden ammattilainen. Löydät alta tiedon koulutuksista, joista ammennan osaamista työhöni. Voit tutustua minuun paremmin täältä.

Koulutuksia mitä olen käynyt vuosien varrella

  • Ratkaisukeskeinen -valmentaja (Robbins-Madanes)
  • LCF -lifecoach (Valmentamo)
  • Miesryhmäohjaaja (Miessakit ry)
  • Tantric Lifecoach (Shanti Limnell, Awareness therapy)
  • Kundaliinijooga -opettaja (KRI)
  • Vapaa tie -valmentaja (Kehto -koulu)
  • Working with people -training (www.workingwithpeopletrainings.com)
  • Diamond approach -oppilas (www.diamondapproach.org)
  • Kristillisen mystiikan sekä suufilaisuuden oppilas

Minun tarinani

Parissakin ihmissuhteessa olen ollut siinä samassa tilanteessa, että olen muuttunut niin tarvitsevaksi ja toista painostavaksi, etten enää uskaltanut hakeutua edes toisen lähelle kun tiesin, että tilanne vain pahenee.

En vielä silloin ymmärtänyt sitä, että voisin itse tehdä jotain noille tunteille, jotka ajoi minut toimimaan kuten toimin. Ja vaikka yritin tsempata itseäni välillä, jossain kohtaa voimavarani loppuivat ja tilanne taas romahti. Silloin aloin syyttämään ja kokemaan, että toinen ei vain välitä tai anna sitä mitä kaipaan.

Luojan kiitos löysin tavan ratkoa asiaa itse.

Harva asia on ollut niin surullisen tuntuinen juttu itselleni kuin se, että näkee toisen ihmisen kasvoilta sen, että hän ei enää halua yhteyteen tai pelkää sitä sen vuoksi, että en ole osannut antaa hänelle turvallista ja hyväksyvää tilaa vaan sen sijaan olen päätynyt painostamaan ja syyttämään häntä silloin, kun hän on uskaltautunut jakamaan itsestään.

Tuo kipu on keskeinen syy sille, että halusin oppia luomaan ja ylläpitämään hyväksyvää yhteyttä omissa ihmissuhteissani, ennen kaikkea parisuhteessa, jossa sen ylläpitäminen on ollut minulle vaikeaa.

Yksi suurimmista haasteista parisuhteessa on mielestäni se, että toisen vastuulle asetetaan liian usein sellaisia asioita, jotka liittyvät pohjimmiltaan itseemme. Esimerkiksi vaikeista tunteista on helposti taipuvainen syyttämään toista.

Yksi tämän taidon parhaista puolista on ollut se, että sen kautta olen oppinut muodostamaan minun ja toisen välille tilan, jossa molemmat voi tulla kuulluksi ja saa käsitellä asiaansa.

Ennen minun oli tapana joko reagoida itse puolustautuen tai vetäytyä toisesta etäämmälle sillon kun tuntui, että toinen ihminen kohdisti minuun jotain omaansa. Tai sitten yritin opettaa toiselle mistä on kyse ja kehotin häntä katsomaan omia fiiliksiään, joka ei tainnut kertaakaan muuta kuin pahentaa tilannetta. Tämän taidon ja näiden parin simppelin työkalun avulla se tapahtuu kutakuinkin itsestään, että toinen ihminen löytää selkeyden omaan tilaansa ilman, että varsinaisesti tekee mitään.

Tällä retriitillä tehtävien harjoitteiden avulla tulin itse tietoiseksi niistä tulkinnoista, tuominnasta, odotuksista ja vaatimuksista, jotka omissa ihmissuhteissani ovat tulleet sen eteen, että todella kohtaisimme.

En aiemmin tiennyt, että niin rakkauden kuin intohimonkin edellytyksenä on kyky osata säilyttää oikea etäisyys toiseen. Etäisyys, jossa voimme kohdata ilman, että olemme toistemme tonteilla. Tämä pitää yllä intohimoa, sekä tukee sen kasvamista, jota kutsun rakkaudeksi.

Olin rehellisesti sanottuna riippuvainen toisesta ihmisestä ja toistuvasti astuin toisen rajojen yli vaatiessani ja toivoessani saavani jälleen kokea niitä positiivisia kokemuksia, jotka saivat minut alunperin kiinnostumaan toisesta. Kun ulkoistin positiiviset asiat toiseen ihmiseen, päädyin lopulta tekemään niin myös negatiivisten asioiden suhteen. Asetin liian monesta asiasta vastuun toiselle.

Sellainen rakastava ja intohimoinen parisuhde, johon retriitti antaa työkaluja, syntyy seuraaville perusasioille:

  • suhteessa on kaksi erillistä ihmistä, jotka kantavat vastuun itsestään ja antavat toisen kantaa vastuun itsestään
  • erillisyydestä ja terveestä etäisyydestä huolehditaan koska se on edellytys vetovoimalle sekä toisen näkemiselle tuorein silmin
  • molemmat osapuolet osaavat tutustua itseensä ja jakaa itsensä toisen ihmisen kanssa
  • osaamme kommunikoida tavalla, joka parantaa yhteyttä riippumatta siitä puhummeko haastavista vai miellyttävistä asioista

Mainitsemani asiat ovat vain pieni osa niistä asioista, jotka voivat tulla minun ja toisen ihmisen väliin, ellen ymmärrä mitä tapahtuu. Kun alan ymmärtää näitä ilmiöitä, seuraava askel on oppia toimimaan tavalla, joka mahdollistaa ilon, rakkauden ja intohimon säilymisen sekä vahvistumisen suhteessani. Esimerkiksi lakata ojentamasta vastuuta omista tunteistani toiselle.

Yksi perustavanlaatuinen asia, joka minun oli ymmärrettävä parisuhteen (tai muun ihmissuhteen) hyvinvoinnista on se, että se ei tapahdu vahingossa.

Kuuntele haastatteluni

Kun pohdit ihmissuhteidesi tilaa, on hyödyllistä katsoa itseään - miten minä toimin, mitkä tunteet ohjaavat käytöstäni? Tätä samaa viestiä kerron Yle Puheen Tiina Lundbergin huoltamolla vuorovaikutustaitojen kouluttaja Nina Mansikan kanssa.

Ihmisen hyvinvointi perustuu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvään oloon. Hyvät ihmissuhteet ja sosiaalinen kanssakäyminen lisäävät mielen ja aivojen hyvinvointia.

Kuuntele haastatteluni: Yle Puhe - Tina Lundbergin huoltamo: Tästä

Missä viikonloppu järjestetään?

Viikonloppu järjestetään Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä.

Sinulle jäi yhä kysyttävää? Vastaukset selviävät kokeilemalla.

Viikonlopun hinta on 690€/pariskunta.

Maksatte tässä vaiheessa ilmoittautumista vain 490€. Majoitus ja ruokailut (200€/pariskunta) maksetaan paikan päällä Patruunantalossa. Nyt maksettavan osuuden voitte maksaa kortti- ja verkkopankkimaksuilla, laskulla tai osamaksulla.

Viikonloppu järjestetään 12.-14.2.2021 Stockforsin Patruunantalossa, osoitteessa Hiomonkuja 6, 49270 Pyhtään kirkonkylä. Aloitamme perjantaina kello 19.00 ja päätämme sunnuntaina kello 17.00.

Jos sinulla on kysyttävää, laita viestiä minulle osoitteeseen info@aarolof.fi.

Kyllä, me tulemme mukaan