Ryhdy aikuiseksi sisäiselle lapsellesi -verkkokurssi

Kurssin myötä lapsi sisälläsi saa tuekseen sen aikuisen, johon hänellä oikeus. Samalla sinä, aikuinen, saat elää ilman, että lapsen tunteet ja reaktiot tekevät valintoja puolestasi. Kurssin päämäärinä ovat mm. seuraavat asiat:

√ opit tunnistamaan ne kohdat, joissa lapsen tunnereaktio on astunut ohjaamaan sinua. Voit kohdata lapsen ja valita toimia aikuisena minänäsi reaktiivisuuden sijaan
√ lapsena omaksuttujen itseäsi koskevien käsitysten ote sinusta hellittää
√  tunnistat itsessäsi aikuisen voimavarat ja löydät jälleen lapsen luovuuden äärelle
√  voit viimein tarjota sisäiselle lapselle sen mitä hän on jäänyt kaipaamaan
√  opit erottamaan milloin toiset ihmiset reagoivat sisäisestä lapsestaan käsin ja osaat toimia tilanteeseen sopivalla tavalla
√  pystyt vapautumaan toistuvista tunnetiloista, jotka kuuluvat sisäiselle lapselle. Esimerkiksi sellaisista kuten epävarmuus, riittämättömyys, voimattomuus ja ettet ole rakastettu.

Kyllä, haluan tulla mukaan kurssille

Kuusi viikkoa kestävän verkkokurssin hinta on vain 129€ ja voit aloittaa sen koska vain. Materiaalin saat pitää pysyvästi ja käydä sitä läpi muiden kanssa tai omaan tahtiisi. Sinulla on myös ostohetkestä 100% 14-päivän rahat-takaisin tyytyväisyystakuu.

"Tämä on kurssi, jonka olisin halunnut käydä itse."

Sisälläni asuva lapsi ei voi olla elämäni ohjaksissa, koska se ei ole hänen paikkansa. Valitettavan usein näin kuitenkin on omalla kohdallani ollut, etenkin tilanteissa, jossa kaipasin aikuista minääni kaikista eniten. Toivoisin, että olisin jo paljon aiemmin kuullut ne sanat, jotka lopulta kiinnittivät huomioni "pidä huolta pikkuisesta."

Ison osan elämääni olen kokenut olevani aikuinen mutta huomannut silti säännöllisesti kuinka lapsenomaiset toimintatavat, tunteet ja reaktiot vaikuttavat elämääni. Yllättävän paljon. Olen toistanut samoja haitalliseksi tunnistamiani malleja, sabotoinut onnistumistani ja löytänyt itseni tunnetiloista, jotka eivät ole aikuisia. Kaikki elämäni osa-alueet ovat kärsineet tästä tavalla tai toisella.

Uskon, että tunnistat ne monet tilanteet ihmissuhteissa, joissa reagoimme kuin lapsi. Myös minulla on tästä runsain määrin kokemusta. Molemmilta puolilta.

Olen toisinaan kokenut elämäni pysyvän paikallaan niissä asioissa, joissa olisi hyvä mennä eteenpäin, pystymättä kuitenkaan muuttumaan. Sisäinen lapsi on voimakas elementti ihmisessä koska se on koko minuuden ydin. Se ei liiku suuntaan, joka on sille pelottava. Ei ennen kuin saavun aikuisena sen rinnalle, kohdaten myös lapsen lämmöllä.

Tilanne on muuttunut kun olen oppinut erottamaan sisäisen lapsen ja läsnäolevan aikuisen itsessäni. Lapseen tutustumisen myötä olen pystynyt ammentamaan aiempaa enemmän siitä kuka olin ennen kuin aloin mukautua maailmaan. Samalla kyky ohjata elämääni ja toimia aikuisista voimavaroista käsin on lisääntynyt.

Jatkan edelleen tutustumistani molempiin, juuri tällä kurssilla sinulle jakamillani menetelmillä.

Tarvitsen aikuista itsessäni, jotta lapsi löytää oman luonnollisen paikkansa eikä sen tarvitse osallistua aikuiselle kuuluviin tehtäviin. Huolehtimiseen, rajojen asettamiseen, elannon ja turvan hankkimiseen tai ihmissuhteista huolehtimiseen.

Kun aikuinen on paikalla, voin myös sallia sisäisen lapsen olla tietoisemmin osa itseäni, ilman sitä, että hän ottaa elämäni haltuun. Yhteys lapseen on tärkeä sillä tämä lapsenomainen osa on avain inspiraatioon, iloon, onneen, rakkauteen, avoimuuteen ja autenttisuuteen.

Kun tunnistan aikuisen ja lapsen, ne löytävät luonnolliset paikkansa ja tässä tasapainossa elämäni selkeytyy, tasapainottuu ja täyttyy väreillä.

Olemmeko aikuisia, vai aikuista näytteleviä lapsia? Lue miten se vaikuttaa elämäämme, että nämä kaksi palasta eivät ole tasapainossa.

Pelko, häpeä, yksinäisyys, kateus, epävarmuus, voimattomuus, hylätyksi tulemisen pelko ja rakkauden kaipuu ovat vain muutama esimerkki niistä tunnetiloista, joita sisäinen lapsemme kokee. Lapsena olemme jokainen oppineet myös omat tapamme reagoida näihin tunne kokemuksiin.

Nämä alla olevat tunnetilat ja lapsen tapa reagoida niihin ovat syy monille elämässä nyt aikuisina kohtaamillemme haasteille. Se, että lapsi tarttuu elämämme ohjaksiin, usein juuri niissä hetkissä kuin tilanne kaipaisi aikuista.

Nämä tunnetilat saavat tulla kohdatuksi vain kun aikuinen meissä kykenee olemaan läsnä lapselle. Tämä edellyttää aikuisen paikalla oloa ja näiden kahden eri osan tunnistamista. Tämän opit kurssilla.

Kykenemättömyys asettaa rajoja itselle tai toisille. Vaikeus valita tai ohjata selkeästi elämäänsä. Selkeiden mielipiteiden ja mielenkiinnon kohteiden puuttuminen. Merkityksellisten asioiden kesken jääminen. Kykenemättömyys saavuttaa sellaisia asioita ja kokemuksia, jotka kokisimme itselle merkityksellisiksi. Riippuvuudet ja epäterveet elintavat. Nämä ja moni muu ilmiö elämässämme on suoraan yhteydessä siihen, että aikuinen ei ole ohjaksissa elämässämme, emmekä osaa huolehtia lapsen tarpeista, jolloin hän huolehtii niistä omalla tavallaan.

Se, että aikuinen ja lapsi eivät ole oikeilla paikoillaan elämässämme voi näkyä kaikilla elämän osa-alueilla. Jos katsomme ympärillemme, huomaamme, että niin me kuin muutkin toimimme usein lapsen ohjaamana. Voit halutessasi muistella koska viimeksi reagoit automaattisesti tavalla, joka ei ollut sinulle eduksi. Etkö haluaisi voida toimia toisin niin lapsen, elämäsi kuin toisten vuoksi?

Sisäinen lapsi ei ole ongelma. Ongelma on se, että aikuinen minämme ei ole aidosti riittävän vahva ja paikalla. Lapsi joutuu ottamaan vastuuta asioista, jotka eivät kuulu sille, eikä hänellä edelleenkään ole sitä tukea, jota hän on kaivannut. Aikuisena tehtäväsi on luoda lapselle tila olla olemassa ja ilmaista samalla selkeästi, että tästä eteenpäin ohjaksissa on aikuinen. Kuuntele video ja tule mukaan kurssille.

Paina tästä itsesi mukaan kurssille

Kuusi viikkoa kestävän verkkokurssin hinta on vain 129€ ja voit aloittaa sen koska vain. Materiaalin saat pitää pysyvästi ja käydä sitä läpi muiden kanssa tai omaan tahtiisi. Sinulla on myös ostohetkestä 100% 14-päivän rahat-takaisin tyytyväisyystakuu.

Kolme asiaa, jotka voit antaa itsellesi ottamalla osaa tähän kurssiin:

 1. Selkeys. Astut aikuisena elämäsi ohjaksiin ja lapsen reaktioista syntyneet ilmiöt vähenevät elämässäsi
 2. Tarpeiden täyttyminen. Kun pidät huolta sisällä olevasta lapsesta, hän kokee tulevansa nähdyksi, tuetuksi ja rakastetuksi. Tämä on syvästi ravitsevaa.
 3. Lapsen ilo. Kun lapsi sisälläsi voi rentoutua olemaan lapsi, saat nauttia sen mukanaan tuomasta autenttisuudeta, ilosta, rakkaudesta ja luottamuksesta.

Mitä sinä opit tämän kurssin aikana?

Jos verkkokurssi pitäisi tiivistää seitsemään ydinoppiin, ne olisivat nämä:

 1. Opit mitä tehdä niille yhä uudelleen aktivoituville automaattisille tunnereaktioille, jotka heikentävät elämänlaatuasi ja kykyäsi toimia tavalla, jolla haluaisit. Ne ovat lapsen tunteita ja opit antamaan lapselle sen mitä hän kaipaa
 2. Opit pitämään huolta täyttymättä jääneistä tarpeistasi ilman, että ne tai niiden täyttymättömyys rasittavat tai sanelevat ehtoja elämällesi. Kykysi valita ja toimia tietoisesti lisääntyy
 3. Opit tunnistamaan mitä sisäinen lapsi konkreettisesti tarkoittaa, millainen tämä lapsi sinussa on ja miten sen toiminta vaikuttaa sinuun. Lapsen tunnetilat, reaktiot ja toimintamallit on tärkeä osata erottaa lapseksi, jotta ne voi kohdata asiaan kuuluvalla tavalla. Kun tunnistamme lapsen, käsitys itsestämme ei enää määräydy sen mukaan miten lapsi kokee itsensä ja maailman
 4. Opit tunnistamaan mitä aikuinen sinussa tarkoittaa ja miten voit toimia tästä aikuisesta käsin niin suhteessa omaan sisäiseen lapseesi kuin elämään ja ihmisiin ympärilläsi. Läsnäoleva aikuinen meissä on avain sellaisiin voimavaroihin kuten rohkeus, voima, myötätunto, selkeys, itsevarmuus ja kyky toimia oikein
 5. Opit tunnistamaan milloin muut ihmiset toimivat omasta sisäisestä lapsestaan käsin ja osaat toimia rakentavalla tavalla noissa tilanteissa
 6. Opit mikä merkitys rajojen asettamisella on ja miten ne asetetaan niin sisäiselle lapsellesi kuin toisille
 7. Opit kytkeytymään siihen luovuuteen, vapauteen ja elinvoimaisuuteen, joka on syvällä sisälläsi. Samalla muistat aiempaa paremmin millainen olit lapsena ja mikä on tuottanut sinulle iloa ja onnea ennen kuin aloit omaksua käsityksen siitä ulkopuoleltasi

Kenelle tämä kurssi sopii? Jos tunnistat itsesi näistä, kurssi on juuri sinua varten:

 • koet, että reagoit välillä asioihin kuin lapsi, vaikka ulkopuolelle pyrit pitämään yllä vaikutelmaa aikuisesta
 • koet, että jokin sisälläsi kaipaa edelleen tulla rakastetuksi, tuetuksi ja nähdyksi. Tiedät jo kenestä on kyse, nyt on aika sinun oppia olemaan aikuinen hänelle
 • koet kyllä olevasi aikuinen mutta jotenkin ilo, luovuus ja kosketus siihen itseesi, joka joskus olit tuntuu puuttuvan. Mihin se on hävinnyt?
 • et ymmärrä miksi sinä tai muut toimivat niin kuin he toimivat ja elämässä on säännöllisesti tilanteita, joita ei osata ratkaista tai jotka tuntuvat jotenkin tarpeettomilta
 • sinulla on haasteita ihmissuhteissa ja tunnistat, että lapsi sisälläsi vaikuttaa siihen miten toimit ja koet itsesi sekä toisen
 • olet kuullut sisäisestä lapsesta ja ymmärrät, että menneisyys vaikuttaa meihin mutta et ole löytänyt tapaa lähestyä asiaa konkreettisesti
 • haluat ymmärtää itseäsi paremmin ja nauttia niin lisääntyvästä selkeydestä kuin voimavaroista
 • toistat elämässäsi toimenpiteitä, joiden tiedät olevan sinulle haitaksi tai ainakaan ne eivät ole sitä mitä elämältäsi haluat
 • koet säännöllisesti yksinäisyyttä, kateutta, kaipuuta, voimattomuutta, syyllisyyttä, häpeää tai jotain muuta lapselle ominaista tunnekokemusta

Kurssi ei sovi hänelle, joka..

 • uskoo, että asiat voivat muuttua kuuntelemalla tai lukemalla, ilman omaa panostusta kurssin harjoituksiin
 • ei ole aidosti kiinnostunut tutustumaan itseensä
 • ei pysty olemaan läsnä tunteilleen ja kokemukselleen vaan tarvitsee toisen ihmisen fyysistä sekä henkistä läsnäoloa tuekseen
 • on kokenut lapsuudessa vakavasti traumatisoivia kokemuksia, joiden kohtaaminen edellyttää trauma/mielenterveys -ammattilaisen tukea

Miten verkkokurssi toimii ja mitä se sisältää?

✔ Kurssi tapahtuu verkon kautta, aarolof.fi -sivustolla. Saat oston myötä tunnukset, joilla kirjautua sisään. Kurssin käymiseen tarvitset tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin.

✔ Kuuden viikon ajan, alkaen 24.8, saat joka maanantai sähköpostiisi tiedon uudesta materiaalista. Joka viikko sisältää kaksi osiota, joita voit käydä omassa tahdissasi. Yhteen osioon tarvitset aikaa noin tunnin.

✔  Materiaalin saat pääasiassa videoina, jota teksti tukee tarjoten lisää näkökulmia.

✔ Jokainen osio pitää sisällään harjoituksen, joka auttaa sinua viemään sisällön käytäntöön. Harjoitat kurssin aikana konkreettisesti asioita, jotka sitten siirtyvät arkeesi.

✔ Saat tueksesi kurssin facebook -ryhmän, joka on vapaaehtoinen mutta tarjoaa erittäin hyvää sisältöä ja mahdollisuuden jakaa kokemuksista.

✔ Materiaali on käytössäsi pysyvästi ja voit kerrata ja hakea siitä tukea aina halutessasi.

VIIKKO 1: Sisäinen lapsi

Osa 1: Miksi haluamme tunnistaa sisäisen lapsen ja aikuisen? Mikä tämän kurssin merkitys on ja miten se näkyy elämässämme, että emme ole tienneet tästä riittävän hyvin.
Osa 2: Millainen sinun sisäinen lapsesi on?

VIIKKO 2: Sinussa oleva aikuinen

Osa 1: Millainen sinussa oleva aikuinen on?
Osa 2: Miten osata erottaa lapsi ja aikuinen toisistaan?

VIIKKO 3: Reagoimme automaattisesti arjessamme, eikä se palvele meitä

Osa 1: Reagoitko tunteella? Mistä se johtuu ja mitä tehdä näille automaattisille reaktioille?
Osa 2: Käytännön apua siihen mitä tehdä kun reagoit keskellä arkea?

VIIKKO 4: Aikuisen rooli suhteessa lapseen

Osa 1: Mitä sinun sisäinen lapsesi tarvitsee sinulta aikuisena?
Osa 2: Rajat tuovat turvaa ja selkeyttä. Opi asettamaan ne niin itsellesi kuin toisille

VIIKKO 5: Mitä yhteydelle lapsen ja aikuisen välillä tapahtui?

Osa 1: Milloin ja miten yhteys aikuisen ja lapsen välillä katkesi?
Osa 2: Miten suhtautua niihin ihmisiin, jotka tietämättään käyttäytyvät sisäisen lapsen ohjaamina?

VIIKKO 6: Miten annat sisäisen lapsesi rikastuttaa elämääsi

Osa 1: Näin rakennat yhteyden niihin asioihin, jotka olivat sinulle antoisia lapsena
Osa 2: Näin päästät spontaaniuden ja välittömyyden näkyviin sopivissa paikoissa

PÄÄTÖS: Näin luot pysyvän yhteyden sekä nautit sen tuomasta tasapainosta ja onnesta

Mitä kurssin käyneet sanovat siitä?

Sanon ja oon jo sanonutkin monille ihmisille että kannattaa mennä sille kurssille, koska sen myötä oppii ymmärtämään ittiään ja omaa vastuutaan ihan eri tavalla ja tämä avaa ihan uudet mahollisuudet elää ja toimia ihmissuhteissa rakentavasti ja luonnollisesti. Se vapauttaa niin paljosta turhasta mutta kuitenki yhistää kaikki ihan uudella tavalla. Sanosin vielä tuleville kurssilaisille, että kannattaa tehä harjotukset tosissaan, ne antaa niin palio!

Tyytyväinen kurssilainen

Tämän kurssisi asiat ovat 100 % sitä, mitä tarvitsen ja mitä olen tietämättäni aina etsinyt. Lämmin kiitos, että johdatat minut tuntemaan pikku-Soilikin ja opettelemaan hänestä huolehtimista<3

Aiemman kurssin naispuolinen asiakas

Kiitos kerrassaan mainiosta kurssista, joka on osoittautunut vielä paljon paremmaksi kuin odotin! Hain kurssilta lähinnä keinoja lapsuuden aikaisten traumojen työstämiseen ja niitä olen todellakin saanut, mutta eihän kurssisi siihen psysähdy! Voin rehellisesti sanoa, että kurssisi on juuri sitä, mitä viime aikoina olen etsinyt.

Eli suurkiitokset sinulle jo nyt. Saas nähdä, mitä kurssisi minulle vielä tekee!

Aiemman kurssin miespuolinen asiakas

Mikä tämän kurssin arvo on?

On vaikeaa laittaa euromääräistä arvoa asialle, jonka selkiytyminen on vaikuttanut omassa elämässä kaikilla osa-alueilla positiivisesti. Asiaa voi silti miettiä seuraavasti:

Minkä arvon antaisit sille, ettet enää loisi ihmissuhteisiisi tarpeettomia konflikteja? Tai sille, ettei arvosi, rakastettuna olo, ilo ja merkityksellisyys olisi niin vahvasti kiinni toisista? Kuinka arvokasta se olisi, että sinun ei enää tarvitsisi reagoida tunteella siihen kun muut ympärilläsi käyttäytyvät sisäisen lapsensa ohjaamana?

Rohkeus, aloitteellisuus ja sitoutuminen ovat menestyksen tekijöitä elämän kaikilla osa-alueilla. Mikä sen arvo on sinulle, että nuo kaikki löytyvät sinusta? Ne ovat aikuisen ominaisuuksia. Tiedän, että ilman tätä kurssia minulta olisi jäänyt kirjoittamatta esikoiskirjani. En olisi kyennyt sanomaan ei niille asioille, jotka on ollut tarpeen jättää taakse sillä lapsi minussa ei uskalla asettaa rajoja ilman aikuista. En olisi tunnistanut mitä oikeasti haluan sillä lapsi minussa ei uskalla olla rehellinen siitä tai saanut siihen riittävästi tukea aiemmin. Nyt on toisin.

Jos osallistuisit henkilökohtaiseen valmennukseeni (johon en ota lisää asiakkaita tällä hetkellä), se maksaisi 90 € / tunti.

Voisit myös osallistua ryhmävalmennuksiin ja retriitteihin, joita järjestän säännöllisesti, mutta niidenkin hinnat alkavat 540 eurosta per kerta. Lisäksi tulee tietysti matkakulut.

Olen käynyt pitkän henkilökohtaisen matkan ja käyttänyt sen varrella erilaisiin koulutuksiin ja opettajiin yli 35 000 euroa omaa rahaani, sekä aikaa yli kymmenen vuotta.

Jos haluat lähteä matkalle, oppia tuntemaan itsesi paremmin ja saada tämän puuttuvan palasen kohdilleen elämässäsi, tule mukaan.

14-päivän 100% tyytyväisyystakuu

Jos et vielä ole varma siitä, että sinun kannattaa osallistua, en usko voivani vakuuttaa sinua kertomalla lisää. Uskon kurssin hyödyllisyyteen niin paljon, että annan sille ostohetkestä 14-päivän 100% rahat takaisin- tyytyväisyystakuun. Näin sinä voit itse kokeilla ja tehdä päätöksen.

Jos et syystä tai toisesta ole kurssin alettua tyytyväinen saamiisi materiaaleihin, voit pyytää rahasi takaisin 14-päivän sisällä ja palautan ne täysimääräisenä. Ehdotan kuitenkin, että annat kurssille mahdollisuuden antaa sinulle osallistumalla sen harjoituksiin ja ammentamalla opista sen kautta. Tervetuloa.

Hyvä idea. Lähden mukaan kokeilemaan.

Kuusi viikkoa kestävän verkkokurssin hinta on vain 129€ ja voit aloittaa sen koska vain. Materiaalin saat pitää pysyvästi ja käydä sitä läpi muiden kanssa tai omaan tahtiisi. Sinulla on myös ostohetkestä 100% 14-päivän rahat-takaisin tyytyväisyystakuu.

Usein kysyttyjä kysymyksiä kurssista

Miten kurssi toimii käytännössä?

Ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiin tulee viesti ja ohjeet tunnuksien luomisesta. Tunnuksien avulla pääset kirjautumaan valmennusmateriaaleihin.

Kurssin materiaalit ovat teksteinä ja videoina ja ne voi katsoa kännykällä, tabletilla tai tietokoneella.

Voit käydä kurssin materiaalia läpi omaan tahtiisi. Materiaalit ovat käytössäsi niin kauan kuin niitä tarvitset.

Miten voin maksaa kurssin?

Kurssin voi maksaa normaalisti verkkomaksuilla tai luottokortilla. Lisäksi myös lasku ja osamaksu onnistuu valitsemalla kassalla esimerkiksi Mash-vaihtoehdon.

Tuleeko lasku postissa kotiin?

Lasku saapuu kotiisi, jos valitset sen maksuvaihtoehdon itsellesi (mash, jousto).

Onko joku takuu kurssille ja sisällöille?

Annan kurssille 100% tyytyväisyystakuun ensimmäiselle kahdelle viikolle. Ehdit rauhassa tutustua toimintatapaan ja jos et pidä siitä, voit pyytää rahasi takaisin.

Onko tämä jotain terapiaa?

Tämä ei ole terapiaa. Tämä on verkkokurssi missä tutkimme itseämme erilaisten harjoitusten ja valmennusmenetelmien, tiedollisen opetuksen, sekä halutessasi yhteisen ryhmän tukemana.

Kurssi on ihmisille, jotka haluavat oppia itsestään ihmisenä ja kehittää tiettyjä taitoja itsessään, joiden avulla tulee toimeen paremmin itsensä ja muiden ihmisten kanssa.

Kai tämmönen sisäinen lapsi on vähän hömpötystä?

Sisäinen lapsi on termi, joka on tunnettu kauan. On totta, että sisällämme ei ole meistä erillistä lasta. Sisäinen lapsi termi auttaa meitä kuitenkin tunnistamaan ja ymmärtämään tiettyjä ilmiöitä itsessämme. Mitä enemmän tunnistamme itsestämme, sitä enemmän meillä on valinnanvaraa koska asiat eivät enää tapahdu meiltä piilossa.

Ei ole merkityksellistä onko sisäinen lapsi hömppää. Työskentely tuottaa tuloksia, ymmärrystä ja omien voimavarojen lisääntymistä. Se on olennaista, ei niinkään se miten se tapahtuu.

Olen lukenut jo monia kirjoja aiheesta, mitä voisin saada tästä kurssista?

Hienoa. Tämä kurssi on ennen kaikkea käytännöllinen ja auttaa sinua harjoittelemaan ja viemään opittuja asioita käytäntöön. Tietoa kurssi tarjoaa vain siinä määrin kuin on tarpeen taidon ja työkalujen oppimista varten. Tämä kurssi auttaa sinua siis viemään tietämääsi ja oppimaasi käytäntöön.

Voinko tämän kurssin kautta oppia samaan toisilta sen mitä kaipaan?

Itsetuntemus auttaa aina ihmissuhteissamme. Kaiken työskentelyn keskiössä on kuitenkin kykymme kantaa vastuu itsestämme ja antaa toisille vapaus omaan elämäänsä. En pidä hyvänä lähtökohtana millekään kurssille sitä, että joku toinen muuttuisi sen seurauksena. Samalla on totta, että kun aidosti itse muutumme, ympäristössämme tapahtuu aina positiivista muutosta sen mukana.

Ovatko tietoni yksityisiä?

Ovat. Minulle on erityisen tärkeää, että jokainen saa antaa itsestään kurssin aikana juuri sen verran, kun kokee oikeaksi. En jaa tietoja ulkopuolisille. Myöskään ryhmän sisäiseen Facebook-ryhmään liittyminen ei ole pakollista, vaikka sitä suosittelen vahvasti.

Voiko tämän kurssin ostaa lahjaksi?

Kyllä, voit ostaa tämän verkkokurssin helposti myös lahjaksi. Teet vain tilauksen kuten normaalisti!

Tämän jälkeen laittamalla meille sähköpostia osoitteeseen info@aarolof.fi voit osoittaa kenelle lahja on tarkoitettu.

Tärkeää:

Ilmoita viestissä lahjansaajan koko nimi ja sähköpostiosoite (puhelinnumero).

Lahja on tämän jälkeen valmis lähtemään saajalleen!

Mitä kannattaa huomioida kurssille osallistuessa?

Kannattaa varata jo nyt kalenteriin hetkiä, jolloin käy kurssin sisältöjä läpi. Yhden viikon materiaaleihin suosittelen varaamaan vähintään pari tunnin mittaista tuokiota.

On helppoa ilmoittautua mukaan ja sitten jättää osallistuminen aikomiseksi. Jos haluat, että asiat muuttuvat, kannattaa sitoutua matkaan jo nyt varaamalla sille sopiva aika.

Ihmisenä kasvu on aluksi hitaampaa kuin haluaisi ja lopulta tapahtuu niin paljon, että yhdessä päivässä tuntuu elävän useampaakin elämää yhtäaikaa. Aloitetaan kuitenkin sieltä, missä ollaan nyt.

Materiaalit jäävät sinulle niin pitkäksi aikaa, kun verkkosivuni ovat olemassa (toivottavasti mahdollisimman pitkään).

Miten tämä muka voi auttaa muutamassa viikossa? Asiat on niin syviä ja isoja.

Olen täysin samaa mieltä. Tämä verkkokurssi antaa aidosti toimivan työkalun ja ohjeet siihen, miten lähestyä aihetta. Monen kohdalla lapseen ja aikuiseen tutustuminen sekä kurssin hyötyjen ammentaminen on paljon kurssin 6 viikkoa laajempi juttu.

Käymme prosessin kuitenkin läpi 6 viikossa. Sinulla on runsaasti aikaa viedä asiaa käytäntöön. On myös tärkeä ymmärtää, että kurssi itsessään ei muuta asioita, mutta sen harjoitukset ja oppimasi käytäntöön vieminen tuo tuloksia.

En minä halua aikuistua. Olen tehnyt sitä koko elämäni. Haluan kerrankin sallia sisäisen lapseni.

Ymmärrän tämän hyvin. Moni meistä kokee, että lapsella ei ole ollut tilaa olla olemassa. Tai sitä ei ole nähty. Sen vuoksi haluamme kurssillakin luoda yhteyden tähän lapseen. Haluamme kuitenkin tehdä sen tälle lapselle turvallisella tavalla, eli ollen paikalla myös itse aikuisena. Aikuisuus on se mitä elämämme kaipaa. Aikuisuus on myös se mitä lapsi sisällämme tarvitsee, jotta se voi rentoutua luottamaan ja olemaan oma leikkisä itsensä.

Onko tämä joku pikaratkaisu, en usko sellasiin?

Siinä olemme samaa mieltä, niihin en usko minäkään. Kurssi itsessään tapahtuu 6 viikon sisällä, mutta minä olen ammentanut sen opeista pitkään ja opin edelleen.

Eli kyseessä ei ole pikaratkaisu, vaikkakin moni osallistuja tulee suurella todennäköisyydellä kokemaan isojakin läpimurtoja 6 viikon sisällä. On myös hyvä muistaa, että palkkiot eivät tule kurssin materiaalia lukemalla, vaan sen antia käytäntöön soveltamalla.

Ei mulla ole just nyt mitään isoa ongelmaa, onko tässä mitään mulle?

Takuulla on. Kurssi auttaa sinua paitsi tuntemaan itsesi paremmin, myös elämään huomenna entistä viisaampana niin itsestäsi kuin muista ihmisistä.

Kuka on Aaro Löf?

Ehkä olen jo sinulle tuttu esimerkiksi kirjani tai Hidasta elämää -kirjoituksieni kautta.

Jos en ole vielä tuttu sinulle ja jos minulle jokin ammattinimike pitäisi antaa, niin minua voi kutsua ihmisyyden ammattilaiseksi sekä kirjailijaksi. Työni tarkoitus on auttaa (myös minua itseäni) ihmisiä ympärilläni tuntemaan itsensä ja ymmärtämään mikä suunnaton rikkaus sen oppimismatkan takana on.

Olen vuosien aikana ehtinyt tekemään paljon muutakin, mutta tämä on kutsumukseni. Alta löydät tietoa historiastani.

Koulutuksia, joita olen käynyt vuosien varrella

  • Ratkaisukeskeinen -valmentaja (Robbins-Madanes)
  • LCF -lifecoach (Valmentamo)
  • Miesryhmäohjaaja (Miessakit ry)
  • Tantric Lifecoach (Shanti Limnell, Awareness therapy)
  • Kundaliinijooga -opettaja (KRI)
  • Vapaa tie -valmentaja (Kehto -koulu)
  • Working with people -training (www.workingwithpeopletrainings.com)
  • Diamond approach -oppilas (www.diamondapproach.org)
  • Kristillisen mystiikan sekä suufilaisuuden oppilas

Työhistoriani

  • Telemarkkinointiyhtiön toimitusjohtaja 2006-2008 sekä toinen omistaja vuoteen 2011 saakka
  • Kiinalaisen lääketieteen harjoittaja 2009-2011
  • Raakaravintokouluttaja 2010-2012
  • Hidasta elämää -sivuston ensimmäisiä kirjoittajia 2011 -->
  • Ratkaisukeskeinen valmennus sekä kurssit vuosina 2011-2013
  • Suomen ensimmäisen hyvinvointia käsittelevän verkkokurssin (Täyttä elämää Nyt) järjestäjä vuonna 2013
  • Ihmisyyden ammattilainen vuodesta 2013 alkaen ja kaksivuotisen Inhimillinen tie -koulutusohjelman sekä henkisten retriittien ohjaaja. Tämä työ jatkuu vielä tänäkin päivänä
  • Rohkea elämä -7 askelta todelliseen muutoksen kirjan julkaisu joulukuussa 2018.
Haluatko mukaan kurssille? Paina tästä.

Kuusi viikkoa kestävän verkkokurssin hinta on vain 129€ ja voit aloittaa sen koska vain. Materiaalin saat pitää pysyvästi ja käydä sitä läpi muiden kanssa tai omaan tahtiisi. Sinulla on myös ostohetkestä 100% 14-päivän rahat-takaisin tyytyväisyystakuu.